Categories: Naujienos ir įvykiai

Žemaičių Kalvarijos atlaidai (10.02)

   Kiekvienais metais Žemaičių Kalvarijoje vyksta didieji atlaidai (liepos 2-12), kurių metu įvairiomis intencijomis atvykę piligrimai kreipiasi į Švč. M. Mariją Šeimų Karalienę, pavesdami savo maldavimus ir prašymus.
   Kiekvieno mėnesio 2 dieną taip pat laukiami piligrimai Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje, kurioje vyksta atlaidai. Spalio mėnesio atlaiduose kasmet laukiami piligrimai ir tikintieji iš Palangos parapijos ir viso Palangos dekanato.
   Šiais metais taip pat tikintieji, kas autobusu kas savo transportu vyko į Žemaičių Kalvariją. Sumos Šv. Mišių metu J.E. Vyskupas Jonas Boruta SJ priminė tikintiesiems palaimintojo Jono Pauliaus II žodžius apie nuostabią Rožinio maldą, kuri visus kviečia mąstyti tikėjimo paslaptis, įsiklausyti į Dievo Žodį ir vidinei tylai.
   Po Šv. Mišių tikintieji Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje ėjo Kryžiaus Kelią apmąstydami Jėzaus išganingąją kančią. Kryžiaus kelio metu, susimąstyti tikintiesiems padėjo dekanato dvasininkai pasakydami trumpus mąstymus apie Jėzaus, apie mūsų visų kančią. Pamokslus sakė Darbėnu parapijos Klebonas Aivaras Pudžiuvelis, Kalnalio Klebonas Mindaugas Nausėda bei Palangos parapijos diakonas Andrius Bakstys.
   Ypatinga mūsų visų padėka ir malda skirta Palangos vargonininkui Edmundui Jucevičiui ir jo vadovaujamam jaunimo chorui už nuostabias giesmes ir bendrą maldą atlaiduose.