Categories: Naujienos ir įvykiai

Velykų rytas

Mielieji,
Didžiojo Penktadienio slėpinys skelbė, kad atėjo Jėzaus Valanda… Žmogaus neapykanta pasiekė savo viršūnę: jis nukryžiavo Dievo Sūnų! Tuo pačiu savo viršūnė pasiekė ir Dievo – Žmogaus Meilė: „Nėra didesnės meilės kaip gyvybę už draugus atiduoti”.
Ir mes kiekvienas buvome tą valandą Golgotos viršūnėje. Mes buvome neapykantos pusėje, nes su kiekviena savo nuodėme padidinome Jėzaus kančią. Dabar, būdami ten, kur Jėzus mirė, galime apsispręsti pereiti į Meilės pusę: atsisakyti nuodėmių, būti tais, kurie lieja paguodos balzamą į sužeistas širdis, ir tikėtis kartu su besigailinčiu piktadariu išgirsti beveik neįtikėtinus Jėzaus žodžius: „Dar šiandien su manimi busi Rojuje”.
Viskas gimsta iš Jėzaus kančios, mirties, ir svarbiausia, iš prisikėlimo įvykio. Bažnyčia gyva per gyvus žmones.  Žmogus yra gyvas Jėzaus prisikėlimo patvirtinimo ir visos Bažnyčios gyvybės ženklas pasauliui. 
Evangelijos džiaugsmo prisipildo širdys ir gyvenimas visų, kurie sutinka Kristų.  Tie, kurie leidžiasi būti jo išgelbėjami, yra išlaisvinami iš nuodėmės, liūdesio, vidinės tuštumos ir vienatvės.  Džiaugsmas visada gimsta ir atgimsta su Jėzumi Kristumi. Tegul ši žinia keliauja kartu su mumis, kaip antspaudas ant mūsų širdies, kuri aplinkiniams neštų šviesą, meilę ir viltį. Nepraleiskim tos Velykų – Kristaus Prisikėlimo ir jo amžino gyvenimo Bažnyčioje per žmones žinios.  Jo artumas yra begalinis naujumas, kurį Jis atneša, įžengęs į mūsų gyvenimus ir likimus. 
Visiems palaimingų Jėzaus Prisikėlimo švenčių!
Švęskime gyvenimą, švęskime tikėdami, kad kiekviena gyvenimo diena, džiaugsminga ir sunki, turi amžinybės prasmę. Švęskime tikėjimą, viltį ir meilę Prisikėlusiame Jėzuje Kristuje. 
Palaimintų švenčių. 
Aleliuja!
Jūsų klebonas Marius Venskus
 

© Silvijos Galdikienės nuotraukos