Categories: Naujienos ir įvykiai

Tikybos mokytojų rekolekcijos

Sausio 23-25 dienomis mūsų parapijos tikybos mokytojos Eglė Paulikienė, Lina Narbutienė, Monika Afanasjevienė ir Birutė Aleknienė dalyvavo kun. misionieriaus H. Šulco jaunimo sodyboje (Kretingos raj. Kėkštų km.) vykusiose KAIROS rekolekcijose. Už galimybę sudalyvauti šiose trijų dienų rekolekcijose mokytojos dėkoja mūsų parapijos klebonui kun. Dr. M.Venskui.

KAIROS, Naujajame Testamente randamas graikų kalbos žodis, reiškia “Dievo tikslui paskirtas laikas” (trumpiau – “Dievo laikas”). Tai yra galimybė pamąstyti apie save, savo santykius su kitais ir pačiu Dievu.

KAIROS – tai intensyvių rekolekcijų programa. Trys dienos ir vakarai pilni pokalbių ir užsiėmimų, kurie padeda sukurti bendruomeniškumo pojūtį, paremtą atvirumu ir pasitikėjimu. Kiekvienai rekolekcijų dienai numatyta vis kita tema: Kas aš esu? Kas man yra Kristus? Kokia yra Kristaus Evangelija? Koks mano atsakas į Gerąją Naujieną? Kiekvieną temą pagilina dalyvių bei rekolekcijų vadovų diskusijos ir seminarai. Kasdien švenčiama Eucharistija, skiriamas laikas Susitaikinimo sakramentui.

KAIROS rekolekcijos išaugo iš “Krikščionių prabudimo” programos, kurią 1965m. sukūrė grupė kunigų, vienuolių ir pasauliečių Bruklino vyskupijoje. Ši programa sparčiai populiarėjo ir plėtėsi, 1968 metais pasiekdama 12 valstijų. Ji buvo adaptuojama ir vystoma II Vatikano susirinkimo dvasioje. 1979m. programai suteiktas KAIROS pavadinimas. Pagrindinė KAIROS idėja – išlaikyti rekolekcijų dvasią kasdieniame gyvenime, įgyvendinti rekolekcijų patirtį savo aplinkoje. Kaip sakė šv. Ignacas: “Meilė labiau parodoma darbais, o ne žodžiais.” 

Tikybos mokytoja Lina Narbutienė