Categories: Naujienos ir įvykiai

Sveikinimai ir mūsų malda

kryzius   Kasmet birželio mėn. Telšių Kunigų Seminarijos auklėtiniai skiriami pastoracinei praktikai į įvairias mūsų Vyskupijos parapijas. Šiais metais birželio mėn. pastoracinei praktikai, Telšių Kunigų Seminarijos vadovybė, į Palangos parapiją paskyrė I teologinio (baigusį III seminarijos kursą) klieriką Artūrą Goštautą. Praktikos metu klierikas ne tik patarnaudavo liturginiuose šventimuose, bet taip pat bendravo ir su parapijos organizacijomis bei maldos grupelėmis. Parapijiečiai liko sužavėti klieriko nuoširdumo, geranoriškumo ir tarnystės dvasios. Palangos parapijos tikintieji ir miesto svečiai turėjo galimybę patirti ir klieriko, Dievo duotą, giedojimo bei vargonavimo talentą. Šio sekmadienio Šv. Mišių metu atsisveikiname su klieriku palydėdami jį padėkos ir maldos žodžiais, kad Viešpaties malonės stiprinamas ir toliau taip nuoširdžiai ruoštųsi kunigystės tarnystei.
   Telšių Vyskupo Ordinaro Jono Borutos SJ paskyrimu į Palangos parapiją buvo paskirtas birželio 1 dieną pašventintas diakonas Andrius Bakstys. Šį sekmadienį naujasis diakonas, visų Šv. Mišių metu prisistato tikinčiųjų bendruomenei ir pradeda savo tarnystę Dievo Žodžio skelbimu visų Šv. Mišių metu. Diakonas Andrius Bakstys savo tarnystę atliks  rūpestį ir dėmesį skirdamas vargšų globai bei vaikų parapijinės katechezės organizavimui.

[nggallery id=32]

Spausdinti Spausdinti