Categories: Naujienos ir įvykiai

Šv. Šeimos šventė

Šv. Šeimos šventė (12.31).

Sekmadienį po Kalėdų Bažnyčia švenčia Šventosios Šeimos iškilmę.
Kasmet Palangos parapijos bendruomenė kviečia visus maldai su šeimomis ir už šeimas.
Šv. Mišių metu poros atnaujina santuokos įžadus, o po Šv. Mišių kunigai kiekvieną porą palaimina asmeniniu palaiminimu skirtu kiekvienai porai.
Ačiū Palangos parapijos Šeimos bendruomenei papuošusiai liturgiją, ačiū Palangos Kameriniam Chorui (vad. Edmundas Jucevičius) už nuostabią giesmės maldą.
Dalinamės mintimis iš sekmadienio parapijos laikraštėlio ir foto akimirkomis.
Būkit palaiminti Naujaisiais 2018-aisiais Viešpaties metais.

Evangelijos komentaras

Šventosios Šeimos švente patvirtinamas ir išaukštinamas kilnumas šeimos, iš kurios ir per kurią Bažnyčia gauna Gelbėtoją. Beje, pats Viešpats šeimą sukūrė, atpirko ir pašventino sakramentu. Tai koks gi yra Dievo planas šeimai, kada pradžioje, sukūręs vyrą ir moterį, juos palaimino tardamas: „Būkite vaisingi ir dauginkitės… Todėl vyras palieka savo tėvą ir motiną, glaudžiasi prie savo žmonos, ir jie tampa vienu kūnu“ (Pr 1, 28; 2, 24)?  

Šeimoje mes pirmiausiai išmokstame bendrauti, sužinome, kas yra gera ir bloga. Šeimoje pažįstame, kas yra meilė, nes ten ją pirmą kartą ir patiriame. Šeimoje išmokstame atleisti ir melstis. Šeimoje sužinome (turime sužinoti!) apie Dievą. Šeimoje išmokstame vertinti save pačius ir visa kita, mokydamiesi iš to, ką mūsų tėvai kalba bei ką nutyli. Šeima mus formuoja daugeliui metų į priekį. Mūsų laikais neretai yra bandoma

sunaikinti šeimą, jos kilnumą. Kai kurie siūlo naujai apibrėžti šeimos sampratą, nors tie „apibrėžimai“ visiškai neatitinka Dievo plano.

Ar mūsų šeima dalyvauja Dievo plane? Šventasis Raštas mus moko, kad šeima atspindi Dievo meilės slėpinį: „Jūs, vyrai, mylėkite žmonas, kaip ir Kristus mylėjo Bažnyčią ir atidavė už ją save…“ (Ef 5, 25). Meilė ir atsakomybė – neatsiejami dalykai, tad Dievo žodis mus ragina: „Jūs, žmonos, būkite klusnios vyrams, kaip dera Viešpatyje. O jūs, vyrai, mylėkite savo žmonas ir nebūkite joms šiurkštūs. Jūs, vaikai, visuose dalykuose klausykite savo tėvų, nes toks klusnumas patinka Viešpačiui. O jūs, tėvai, neerzinkite savo vaikų, kad jie nepasidarytų baugštūs“ (Kol 3, 18-21).

Tad maldoje trokškime, kad mūsų ir viso pasaulio šeimos vykdytų Dievo planą, nes tai vienintelis būdas būti laimingais. Tegul mūsų šeimos būna gyvybės šventove, Dievo meilės ir gailestingumo atspindžiu!

(kun. Sigitas Žilys).

Popiežiaus Pranciškaus minčių perlai

“Juozapo ir Marijos žingsniuose slepiasi daugybė kitų žingsnių. Marija ir Juozapas, kuriems nebuvo vietos, buvo pirmieji, kurie apkabino Tą, kuris atėjo visiems mums suteikti pilietybės dokumentą. Kuris savo neturte ir mažume pasmerkia ir parodo, kad tikroji galia ir autentiška laisvė pripažįsta ir pagelbsti silpniausiojo trapumui.“

Malda už šeimas

Viešpatie Jėzau Kristau, kuris savo atėjimu į paprastą šeimą visą jos kasdienybę pašventinai, meldžiam Tave už šeimas. Meldžiam už taikiai gyvenančias šeimas  ir už nesantarvę bei nerimą patiriančias šeimas; meldžiam už gyvybei atviras šeimas  ir už netiesoje gyvenančias šeimas; meldžiam už apsirūpinusias šeimas  ir už stokojančias šeimas; meldžiam už Tavo Karalystę skleidžiančias šeimas  ir už Tavęs nepažįstančias šeimas. Viešpatie, padaryk kiekvieną šeimą mažąja Bažnyčia, liudijančia pasauliui Tavo meilės ir atsidavimo slėpinį. Paruošk, Viešpatie, šeimai pašauktų jaunuolių širdis  savęs dovanojimui ir ištikimybei. Tu, būdamas Dievas, su Tėvu ir Šventąja Dvasia  gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.

© Vitalijaus Janušonio nuotraukos