Categories: Naujienos ir įvykiai

Sutvirtinimo sakramentas

   Šeštadienį, rugsėjo 21 dieną, Palangos bažnyčioje buvo teikiamas Sutvirtinimo sakramentas. Po metų parapijinės katechezės Palangos ir Vydmantų parapijų jaunuoliams, taip pat su klebonų siuntimais atvykusiems iš kitų parapijų, J.E. Vyskupas Ordinaras Jonas Boruta SJ.
   Šv. Mišių pradžioje, kurių metu buvo teikiamas Sutvirtinimo sakramentas, Palangos ir Vydmantų parapijų klebonas J.E. Vyskupui papasakojo kaip buvo organizuojama ir vykdoma parapijinė katechezė ir pristatė jaunuolius J. E. Vyskupui prašydamas jiems suteikti Sutvirtinimo sakramentą.
   Po Dievo Žodžio ir Evangelijos, Vyskupas paskutinėje katechetinėje pamokoje priminė tikintiesiems ir jaunuoliams tris pagrindinius krikščioniškojo gyvenimo ištikimybės ir tvirtumo šaltinius – kasdienė malda, sekmadienio Šv. Mišios ir dažna Sakramentinė išpažintis – tai susitikimo su Dievu įvykiai, kurių metu tikintysis ir atnaujina savo santyki su Dievu, savimi pačiu, artimu ir svarbiausia semiasi jėgų tikėjimo vilties ir meilės gyvenimui. Ta proga sutvirtinamiesiems vyskupo sekretorius kun. Haroldas Šneideraitis ir padovanojo atminimo atvirutes-sutvirtinimo sakramento liudijimus, kuriuose sutvirtinimo sakramentą priėmusieji atminimui užsirašys savo naujojo dvasinio globėjo, pasirinktą sutvirtinimo sakramentui vardą.
   Žemiau keletas akimirkų iš Sutvirtinimo sakramento apeigų. Primename sutvirtinimo sakramentą priėmusiems parapijos jaunuoliams, kad mėnesio bėgyje bus padarytos nuotraukos, kurias parapija dovanos visiems sutvirtintiesiems. Tam reikia sekti informaciją ir jai pasirodžius ateiti į parapijos raštinę. 

© Vitalijaus Janušonio nuotraukos

Spausdinti Spausdinti