Categories: Naujienos ir įvykiai

Sutvirtinimo sakramentas (2014 09 20)

Rugsėjo 20 dieną 15.00 ir 18.00 val. Palangos parapijoje buvo teikiamas Sutvirtinimo sakramentas.
15.00 val. Sutvirtinimo sakramentą priėmė Vydmantų parapijos jaunimas, o Šv. Mišioms vadovavo ir Sutvirtinimo sakramentą teikė J. E. Telšių Vyskupas Ordinaras Jonas Boruta SJ.
18.00 val. Sutvirtinimo sakramentą priėmė Palangos parapijos jaunimas, kuriems Šv. Dvasios dovanų pilnatvė buvo suteikta J. E. Telšių Vyskupo Augziliaro Lino Vodopjanovo OFM.
Abu Vyskupai sveikino jaunimą pasiekus krikščioniškąją brandą ir linkėjo leisti Šv. Dvasiai išsiskleisti jų gyvenimuose per konkrečias tikėjimo praktikas – kasdienę maldą, dalyvavimą sekmadienio Šv. Mišiose ir dažną sakramentinę išpažintį.
Ačiū visiems už gražią bendrą maldą.

Keletas šventinių foto akimirkų:

© Vitalijaus Janušonio nuotraukos

Primename sutvirtinamiesiems, kad mėn. bėgyje bus paruošti DVD su šventės nuotraukomis, kurias parapija nori visiems padovanoti.