Categories: Naujienos ir įvykiai

Šeimų grupės kelionė į Vilnių

Gruodžio 8-9 dienomis Palangos parapijos šeimų bendruomenės grupė (vad. kun. R.Starkučio) vyko į piligriminę kelionę “Vilniaus šventovės”. Kelionės tikslas – Šv. Mišios Dievo Gailestingumo šventovėje. Šv.Mišias už mūs Dievo Gailestingumo šventovėje laikė grupę lydėjęs kunigas R.Starkutis. Šventovės centre virš altoriaus yra iškeltas originalus dail.E.Kazimirovskio tapytas stebuklingasis Gailestingojo Jėzaus paveikslas, kurį s.Faustinai kaip ženklą pasauliui liepė nutapyti pats Išganytojas. Jis pažadėjo daug malonių sieloms, kurios su pasitikėjimu prie šio paveikslo melsis. 2000 m. šventąja paskelbta ses. Faustina Kovalska 1933–1936 m. gyveno Vilniuje, Dievo Motinos Gailestingumo seserų vienuolyno namuose. Čia ji ne kartą patyrė mistinius regėjimus, pagal kuriuos, jai pačiai nuolat prižiūrint, vilnietis dailininkas Eugenijus Kazimirovskis 1934 m. nutapė garsųjį Gailestingojo Jėzaus paveikslą. Vilniuje ji sutiko ir garsųjį seserų nuodėmklausį kun. Mykolą Sopočko, padrąsinusį imtis patikėtos misijos skelbti Viešpaties Gailestingumą.
Aplankėme ir s. Faustinos namelį. Tikinčiųjų pamėgtąjį Dievo Gailestingumo vainikėlį ses. Faustinai apsireiškęs Jėzus taip pat padiktavo Vilniuje 1935 m. rugsėjo 13–14 d. beveik stebuklo dėka išlikusiame mediniame namelyje Vilniuje, Antakalnyje, Grybo gatvėje 29a, kuriame su savo kongregacijos seserimis gyveno ses. Faustina.
Savo maldas pavedėme ir Aušros vartų Šv.Mergelei Marijai, Gailestingumo Motinai.
Nuoširdžiai dėkojame mus lydėjusiam kun.R.Starkučiui ir parapijos klebonui M.Venckui už visokeriopą paramą!