Categories: Naujienos ir įvykiai

Rožinio malda prie Lurdo

   Susitikimas su Dievu keičia žmogaus gyvenimą. Dievas atskleidžia tikrąją žmogaus egzistencinę prasmę, peržengiančia vien regimąjį pasaulį. Mergelės Marijos „TAIP“ Dievui, gyvenimo įvykiams kyla iš ypatingumo artumo su Dievu. Ji sako TAIP ateičiai, ji sako TAIP kai reikia skubėti padėti senyvo amžiaus giminaitei, ji sako TAIP pamatydama ir prisiimdama jaunos šeimos liūdesį Kanos vestuvėse. 
  Spalio 1 dieną bendrai Rožinio maldai renkamės prie Palangos Lurdo. Šiais metais bendroje maldoje dalyvavo Telšių Vyskupas Ordinaras Kęstutis Kėvalas, Seminarijos Rektorius kun. Ramūnas Norkus, Vydmantų parapijos Klebonas kun. Karolis Petravičius, Kretingos parapijos Klebonas kun. br. Antanas Blužas OFM ir gausi tikinčiųjų bendruomenė.
   Šią diena minėdami pagyvenusių ir senjorų dieną savo maldoje meldėmės ir dėkojome jiems. Už paveldą ir brangiausią lobį, kurį jie įvairiais laikais, savo kasdienybėje, saugojo, puoselėjo ir perdavė mums – kalbą, tradicijas, Tėvynės meilę, laisvės troškimą ir tikėjimą.
  Dievo artumoje žmogus meile ir duona su kitu dalijasi. Todėl po bendros maldos ir Vyskupo Kęstučio Kėvalo sveikinimo ir palaiminimo miesto Mero Šarūno Vaitkaus padėkos ir sveikinimo žodžio senjorams ir visai miesto bendruomenei neišsiskirstėme, o dalijomės geru žodžiu, palinkėjimu vienas kitam ir didžiuliu, Mero dovanotu šakočiu.

Telšių seminarijos archyvo nuotraukos