Categories: Naujienos ir įvykiai

Rožinio malda prie Liurdo (10.01)

   Spalio mėn. Bažnyčia kviečia tikinčiuosius Rožinio maldai, kurio metu tikintieji apmąsto tikėjimo paslaptis, prašydami Švč. M. Marijos globos sau ir savo brangiems artimiesiems.
   Tradiciškai Palangos parapijos tikintieji spalio mėn. Rožinio maldą pradeda prie nuostabiai gražaus Palangos Liurdo esančio botanikos parke. Kiekvienais metais į Palangą, bendrai maldai su Palangos tikinčiaisiais, atvyksta Telšių Vyskupai, Telšių kunigų Seminarijos vadovybė bei visi klierikai.
   Visus susirinkusiuosius pasveikino Telšių Vyskupo Augziliaras Vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, atskleidęs bendruomeninio Rožinio kabėjimo grožį ir dvasinę vertę.
   Po Rožinio maldos tikintieji procesijos būdu, giedodami giesmes Švč. M. Marijos garbei grįžo į bažnyčią vakaro Šv. Mišioms, kurioms vadovavo J.E. Telšių Vyskupas Jonas Boruta SJ, kartu su juo Šv. Mišias aukojo Telšių Vyskupo Augziliaras Linas Vodopjanovas OFM, Vyskupo sekretorius kun. Haroldas Šneideraitis, bei Telšių Kunigų Seminarijos vadovybė.