Categories: Naujienos ir įvykiai

Rožinio malda prie Liurdo (10.01)

Rožančiaus malda yra lobis, kurį turėtume atrasti iš naujo. Jauni ir pagyvenę. Melstis asmeniškai ar bendruomenėse ir šeimose.

Taip trūksta laiko stabtelėti ir pažvelgti į savo gyvenimus. O ir pažiūrėjus į juos ne visada optimistinės ateities viltys būna.

Dievas yra Esantysis istorijoje. Norime to ar ne, Jo Karalystė atėjo ir Jo Sūnaus Atpirkimas įvyko. Dievas ypatingai parodo savo malonės ir meilės galybę trapių žmonių gyvenimuose. Tuos žmones, tikrus žmones, mylinčius save ir kitą, mylinčius pasaulį ir patį gyvenimą, mes šventaisiais vadiname.

Kad jie pakeitė ir keičia pasaulį ne jų didvyriškumo nuopelnas, ne herojiniai žygiai ar poelgiai. Tai Dievas veikia jų gyvenimuose, paliesdamas konkrečių žmonių ir pasaulio istorijos tėkmę. Viena aišku, šventieji visada turėjo jautrią širdį Dievo balsui, Dievo vedimui, Dievo veikimui.

Nuolanki Nazareto mergaitė, Švč. Mergelė Marija, ištarusi Viešpačiui „Taip“ pasauliui davė Išganytoją Jėzų Kristų. Gyvenimas jos pažymėtas viltimis ir laukimu, Sūnaus artumo šviesa ir Jo netekties skausmu, bei pergalingu ir garbingu Jo prisikėlimu.

Rožančiaus karoliukų mąstymo, jei norime – meditacijos, malda yra apmąstymas kaip Viešpats Dievas veikė pasaulio Išganymo istorijoje. Kalbėdami Rožinio maldą, mes apmąstome mūsų tikėjimo paslaptis: ką mes tikime, koks mūsų tikėjimas, koks to tikėjimo pažadas.

Tačiau ta išganingu paslapčių apmąstymo malda mus kviečia pamatyti kaip ir dabar, konkrečiuose gyvenimo įvykiuose Dievas veikia ir mūsų asmeninėse istorijose. Ir mūsų gyvenimai yra pažymėti džiaugsmo, šviesos, kančios ir, būtinai bus atėjus laiko pilnatvei, garbingomis paslaptimis ir įvykiais. 

Taigi melsdamiesi Rožinio malda, mes daugiau šviesos ir daugiau vilties ir daugiau drąsos suteikiam ir įkvėpiam savo pačių gyvenimams.

Kaip ir kasmet, spalio 1 dieną, susirinkome prie Palangos Liurdo bendrai Rožinio maldai. Kartu meldėsi krikščioniško jaunimo grupė iš Vilkaviškio Vyskupijos su dvasios tėvais, dalyvavo Telšių Kunigų Seminarijos klierikai su Rektoriumi ir daug tikinčiųjų.

Vakaro Šv. Mišių aukoje, baigėme nuostabią senjorų sveikinimo, padėkos ir maldos dieną. Vakaro Šv. Mišiose pamokslą sakė Magnificencija Rektorius kun. dr. Ramūnas Norkus. Meldėsi svečiai kunigai ir visi seminarijos klierikai.