Categories: Naujienos ir įvykiai

Palangos senosios gimnazijos mokinių konferencija „Žemaičių krikštui 600 metų“

   Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje  paminėjo Palangos senosios gimnazijos mokiniai.
   Gegužės 8 dieną Palangos bažnyčioje vyko Palangos senosios gimnazijos mokinių konferencija „Žemaičių krikštui 600 metų“. Konferenciją Šv. Rašto skaitiniu ir sveikinimu pradėjo Palangos klebonas Marius Venskus.
  Su Žemaičių Krikšto istorija supažindino IV gimnazijos klasės mokinys Paulius Lapas, plačiau apie Žemaičių skundą Konstancos bažnytiniame susirinkime kalbėjo III gimnazijos klasės mokinys Jonas Simutis.
   Žinią apie krikščionybės atsiradimą Palangoje, apie Palangos Lurdo istoriją pristatė III gimnazijos klasės gimnazistės Rima ir Rita Jonkutės.
   Malonu, kad mūsų konferencijoje sutiko dalyvauti ir pasidalinti savo mintimis Vitalis Litvaitis, kuris  dalyvavo 1993 m. atstatant Laiminančio Kristaus statulą Botanikos parke bei buvo tos grupės atstatymo pirmininku.
   Nuoširdžiai dėkoju III klasės gimnazistui Andriui Kleivai, kuris pranešimus papildė vaizdine medžiaga, I klasės gimnazistams Konstantinui Zubei ir Adrijui Beniušiui, padėjusiems įgarsinti konferenciją, III klasės gimnazistei Gytautei Zaveckaitei už renginio fotografijas.
   Labai džiaugiuosi mokyklos administracijos, klasių auklėtojų, dalykų mokytojų dėmesiu ir pagalba organizuojant konferenciją.
 Maloniai nuteikė kunigo Virginijaus Būtos padrąsinantys žodžiai po renginio ir  zakristijono Alfredo žodžiai, kad viskas vyko sklandžiai bei prasmingai.

Palangos senosios gimnazijos tikybos mokytoja metodininkė  Genovaitė KEKIENĖ