Categories: Naujienos ir įvykiai

Palangos reabilitacinėje ligoninėje (12.01)

Jo Eminencija Kardinolas Audrys Juozas Bačkis

   „Jums esu Vyskupas, su Jumis – Krikščionis“ – Šv. Augustino žodžiais pasveikino ir nuostabiai jautriai susivienijo su ligoniais, Jo Eminencija Kardinolas Audrys Juozas Bačkis, pradėdamas Šv. Mišių auką Palangos reabilitacinėje ligoninėje, kurioje ir Jo Eminencija šiuo metu gydosi.
  I Advento sekmadienį gausiai susirinkę Palangos reabilitacinės ligoninės pacientai galėjo atlikti išpažintį ir dalyvauti Jo Eminencijos aukojamose Šv. Mišiose, kurios buvo aukojamos už visus ligonius ir visus kurie rūpinasi ligoniais. Pradedant advento laikotarpį Jo Eminencija Kardinolas pamokslo metu palinkėjo, kad šis laukimo laikotarpis būtų džiūgaus, nekantraus ir ilgesingo laukimo laikotarpis, kai laukiame asmeninio susitikimo su Viešpačiu Jėzumi, ir Jo atėjimas tegu nušviečia ne tik miesto aikštės ir gatves, o svarbiausia – visų mūsų sielas ir širdis.