Categories: Naujienos ir įvykiai

Pirmoji Komunija

2018.05.27  Palangos parapijos vaikai priėmė Pirmą Komuniją!  Jėzus dalindamas save moko ir mus dalintis – duona ir gyvenimu.< Dalijomės gerų aukotojų dovanomis su visa bendruomene!  o tada stebuklas – prie namų vėl dovanų kalnas!!! ačiū visiems už bendrą maldą!  ačiū taip dosniai dovanojusiems! Vasara – Atlaidų ir švenčių metas!  Tegul Viešpats laimina Jūsų darbą, te būna […]

Skaityti daugiau...
Categories: Naujienos ir įvykiai

Sutvirtinimo sakramentas

Gegužės 1 d. vakaro Šv. Mišių metu, Palangos bažnyčioje, buvo teikiamas Sutvirtinimo Sakramentas.  J. E. Vyskupas Kęstutis Kėvalas sveikindamas sutvirtinamuosius kalbėjo apie naują santyki su Dievu, su artimu ir su savimi pačiu ir savo gyvenimu Šv. Dvasios malonės šviesoje. Šv. Dvasia nušviečia gyvenimą visiškai nauja tikrove įgalinančia tapti amžinybės žmonėmis jau čia, šiandien, konkrečioje gyvenimo […]

Skaityti daugiau...
Categories: Naujienos ir įvykiai

Gegužinės pamaldos prie Palangos Liurdo

Gegužės 1 dieną prie Palangos Liurdo susirinko gausi tikinčiųjų minia bendrai Litanijos maldai. Kartu su Palangos parapijos tikinčiaisiais ir miesto svečiais meldėsi ir J. E. Vyskupas Kęstutis Kėvalas bei Kunigų Seminarijos vadovybė su klierikais. Po Litanijos maldos iškilmingoje maldos ir giesmės procesijoje sugrįžus į Bažnyčią Šv. Mišios buvo aukojamos už visus maldininkus. Apie gegužinės pamaldas […]

Skaityti daugiau...
Categories: Naujienos ir įvykiai, Vyskupai

Atvelykio pamokslas

J. E. Vyskupo Kęstučio Kėvalo Atvėlykio ir Dievo Gailestingumo Sekmadienio, Homilijos, Palangos Bažnyčioje MINTYS: Šalia džiaugsmingos šios savaitės nuotaikos Dievo žodis mums pateikia ir kitą medalio pusę, būtent mokinių abejones, netikėjimą ir baimę: “durims, kur buvo susirinkę mokiniai, dėl žydų baimės esant užrakintoms” Marija Magdalietė “nuėjusi pranešė jo bičiuliams, kurie gedėjo ir verkė. Tie, išgirdę, […]

Skaityti daugiau...
Categories: Naujienos ir įvykiai

Atvelykio šventė

Balandžio  8 d. Atvelykio ir Dievo Gailestingumo sekmadienį mūsų parapiją aplankė Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas. Vyskupas atvyko į mūsų parapijinę bendruomenę su pirmuoju oficialiu vizitu. Šia proga jis aukojo iškilmingas sumos šv. Mišias. Savo homilijoje ganytojas, komentuodamas Atvelykio Evangelijos ištrauką, atkreipė dėmesį į Prisikėlusio Jėzaus susitikimą su mokiniais, kurie yra sukaustyti baimės ir abejonių. Mokinių […]

Skaityti daugiau...
Categories: Naujienos ir įvykiai

Velykų rytas

Mielieji, Didžiojo Penktadienio slėpinys skelbė, kad atėjo Jėzaus Valanda… Žmogaus neapykanta pasiekė savo viršūnę: jis nukryžiavo Dievo Sūnų! Tuo pačiu savo viršūnė pasiekė ir Dievo – Žmogaus Meilė: „Nėra didesnės meilės kaip gyvybę už draugus atiduoti”. Ir mes kiekvienas buvome tą valandą Golgotos viršūnėje. Mes buvome neapykantos pusėje, nes su kiekviena savo nuodėme padidinome Jėzaus […]

Skaityti daugiau...
Puslapis 2 iš 14