Categories: Naujienos ir įvykiai

Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė

   Šiemet sukanka 750 metų nuo eucharistinio stebuklo, paskatinusio įvesti Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmę į privalomų liturginių švenčių kalendorių. Ateinančiais metais sukaks 750 metų nuo šios iškilmės įvedimo.    Švenčiausiojo Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė buvo įvesta kaip reakcija į tryliktame amžiuje Vakarų krikščionijoje ėmusį svyruoti tikėjimą realiu, tikrovišku Kristaus buvimu Eucharistijoje. Pretekstas įvesti […]

Skaityti daugiau...
Categories: Naujienos ir įvykiai

Diakonų šventimai

  2013 06 01 dieną visuotinė Bažnyčia savo maldose prisimena ir užtarimo prašo kankinio Šv. Justino, kuris yra ir Žemaitijos – Telšių Vyskupijos Globėjas.    Jau tapo gražia tradicija, kad Vyskupijos Globėjo dieną, Telšių Katedroje suteikiami diakonų šventimai Telšių Kunigų Seminarijos klierikams. Šiais metais diakonų šventimai buvo suteikti Palangos parapijos klierikui Martynui Girininkui ir Klaipėdos […]

Skaityti daugiau...
Categories: Naujienos ir įvykiai

Palangos senosios gimnazijos mokinių konferencija „Žemaičių krikštui 600 metų“

   Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje  paminėjo Palangos senosios gimnazijos mokiniai.    Gegužės 8 dieną Palangos bažnyčioje vyko Palangos senosios gimnazijos mokinių konferencija „Žemaičių krikštui 600 metų“. Konferenciją Šv. Rašto skaitiniu ir sveikinimu pradėjo Palangos klebonas Marius Venskus.   Su Žemaičių Krikšto istorija supažindino IV gimnazijos klasės mokinys […]

Skaityti daugiau...
Categories: Naujienos ir įvykiai

Susitikimas su br. Juliumi Sasnausku OFM

   Pranciškoniška pasauliečių akademija gegužės 4 dieną sukvietė Palangos parapijos tikinčiuosius ir parapijos svečius į susitikimą su broliu pranciškonu Juliumi Sasnausku. Dvasinio susitikimo tema – „Pagaunama ir nepagaunama“ – pokalbis apie naujausią br. Juliaus Sasnausko OFM knygą.    Draugiško buvimo kartu pokalbis virto nuoširdžiu dvasiniu pokalbio tarp tikinčiųjų ir br. Juliaus. Kalbėta apie Šv. Raštą […]

Skaityti daugiau...
Categories: Naujienos ir įvykiai

Vyskupijos patarnautojų diena 2013

   Kiekvienais metais, gegužės mėn. vyksta Telšių Vyskupijos patarnautojų-ministrantų susitikimo diena. Šiais metais Telšių Vyskupijos patarnautojai iš visos Žemaitijos, vienos dienos stovyklai-susitikimui atvyko į Palangos parapiją.     Patarnautojų užimtumu rūpinosi Telšių Kunigų Seminarijos klierikai ir vadovybė. Po registracijos, grupėse vyko teminiai užsiėmimai. Patarnautojai mokėsi liturginių apeigų, gražaus Dievo Žodžio skaitymo, dalyvavo religinėje viktorinoje bei kituose […]

Skaityti daugiau...
Categories: Naujienos ir įvykiai

Gegužinės pamaldos prie Liurdo

   Mūsų parapija Gegužines pamaldas jau daug metų pradeda giedodama Švč. M. Marijos Litaniją prie Palangos Liurdo (esančio botanikos parke, prie Birutės kalno). Šiais, Tikėjimo ir Žemaičių Krikšto Jubiliejiniais, metais gegužės 1 dieną prie Palangos Liurdo susirinko ypač gausus būrys tikinčiųjų. Kartu su Palangos parapijos tikinčiaisiais pradėti gegužinių pamaldų, bendrai maldai, atvyko ir visų Lietuvos […]

Skaityti daugiau...
Categories: Naujienos ir įvykiai

Palangos dekanato kongresas

   Švenčiant Tikėjimo  ir Žemaičių Krikšto 600 metų Jubiliejinius metus 04.21 – 04.28 dienomis Palangos dekanate vyko nuolatinė Švč. Sakramento adoraciją. Šeštadienio vakaro Šv. Mišiomis Palangos parapijos tikintieji, miesto svečiai ir piligrimai iš įvairių Palangos dekanato parapijų pradėjo Eucharistinio Kongreso vigiliją. Vakaro Šv. Mišių aukai vadovavo Kretingos klebonas br. Antanas OFM, kuris vigilijai atvyko kartu […]

Skaityti daugiau...
Puslapis 13 iš 14