Categories: Naujienos ir įvykiai

Kunigystės jubiliejai

   Kovo 25 d., Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai iškilmėje, Palangos bažnyčioje vyko šventinės pamaldos.  Dieną Palangos parapijos Marijos Legionas kartu su maldos pagalbininkais ir svečiais iš kitų parapijų minėjo savo maldos grupės Acies šventę.  12.00 val. Šv. Mišias aukojo Marijos Legiono dvasios tėvas kun. Virginijus Buta, o pamokslą sakė parapijos diak. Andrius Bakstys. Po Šv. Mišių parapijos salėje vyko šventinė agapė.
    Vakaro Šv. Mišių metu buvo švenčiamos Palangos parapijos rezidento kan. Antano Striukio 55-osios kunigystės metinės.  Tą pačią dieną tik prieš dešimt metų, Telšių Katedroje, kunigais buvo pašventinti ir parapijos klebonas kun. dr. Marius Venskus bei Telšių Kunigų Seminarijos Prefektas kan. Andriejus Sabaliauskas.  Šv. Mišiose kartu su kunigystės šventimų jubiliejus švenčiančiais kunigais meldėsi ir kun. Mariaus bei kan. Andriejaus kurso draugai, atvykę iš kitų Telšių Vyskupijos parapijų.
   Vakaro Šv. Mišių aukai vadovavo ir pamokslą visiems susirinkusiesiems pasakė kan. Andriejus Sabaliauskas.  Kanauninkas Andriejus, Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai iškilmės proga, pamokslo metu akcentavo tris svarbius dalykus kunigo ir kiekvieno krikščionio gyvenime. Pirmiausia širdies atvirumas ir troškimas išgirsti ir pažinti Viešpaties valią bei jo pašaukimą, o išgirdus ir pajutus pašaukimą svarbu turėti drąsos atsakyti į Viešpaties kvietimą, ištariant Jam „Taip“ ir galiausia – džiaugsmingas gyvenimas pašaukimo kelyje, ar tai būtų kunigystės, vienuolystės ar šeimos pašaukimas.  Nepaisant visų pasitaikančių sunkumų ir išbandymų, džiaugsmingai ir viltingai eiti pašaukimo keliu, nes mes viską galime Tame, kuris mus stiprina.

iš kunigų asmeninio archyvo


© Vitalijaus Janušonio nuotraukos