Categories: Naujienos ir įvykiai

Kun. Andriaus šventimai (06.01)

2014 06 01 Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko parapijos bažnyčioje, mūsų parapijos diakonui Andriui Bakščiui, Vyskupo Lino Vodopjanovo OFM rankų uždėjimu, buvo suteikti kunigystės šventimai.

Kun. Andrius pirmas iškilmingas Šv. Mišias aukos ir primicijinį palaiminimą tikintiesiems teiks:

  • 2014 06 08 gimtojoje Šv. Juozapo Darbininko parapijoje (Klaipėda);
  • 2014 06 15 Palangos parapijos bažnyčioje (12.00 val.).

Kun. Andrius atlikdamas diakono tarnystę su ypatingu nuoširdumu ir atsidavimu bendradarbiavo ir rūpinosi parapijos Caritas veikla ir parapijinės katechezės organizavime.

Kun. Andrius, Vyskupo Ordinaro Jono Borutos SJ, paskirtas kunigo tarnystei į Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapiją. 

Sveikiname kun. Andrių ir linkime gausios Dievo palaimos.