Categories: Naujienos ir įvykiai

Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė

   Šiemet sukanka 750 metų nuo eucharistinio stebuklo, paskatinusio įvesti Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmę į privalomų liturginių švenčių kalendorių. Ateinančiais metais sukaks 750 metų nuo šios iškilmės įvedimo.
   Švenčiausiojo Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė buvo įvesta kaip reakcija į tryliktame amžiuje Vakarų krikščionijoje ėmusį svyruoti tikėjimą realiu, tikrovišku Kristaus buvimu Eucharistijoje. Pretekstas įvesti Devintines buvo vidurio Italijos Bolsenos miestelyje įvykęs stebuklas. 1263 m. kunigas vardu Petras kaip piligrimas iš Bohemijos keliavo į Romą. Įprastinis piligrimų kelias iš šiaurės, vad. Via Francigena, vedė per nedidelį Bolsenos miestelį, prie tuo pačiu vardu vadinamo ežero. Čia vieną tų metų vasaros dieną trumpam poilsiui ir nakvynei sustojo ir kun. Petras. Miestelio bažnyčioje, dedikuotoje pirmųjų amžių kankinei šv. Kristinai, jam aukojant Mišias įvyko stebuklas: iš konsekruojamos ostijos pradėjo lašėti kraujas.
   Tuo metu Bažnyčią valdęs popiežius Urbonas IV gyveno ne Romoje, bet su kardinolais ir visu dvaru buvo laikinai įsikūręs gretimais esančiame Orvieto mieste. Bolsenos miestelio gyventojai, galbūt ir pats kun. Petras, stebuklo įrodymą – sukruvintą korporalą atnešė popiežiui, iškilminga pamaldžia procesija iš Bolsenos į Orvietą. Jau kitais metais, 1264-aisiais, Urbonas IV paskelbė bulę “Transiturus de hoc mundo”, kuria į liturginį kalendorių buvo įvesta “Viešpaties Kūno” – “Corpus Domini” šventė, šiandien vadinama Švenčiausiojo Kristaus Kūno ir Kraujo švente. Kartu su naujos liturginės šventės įvedimu gimė ir eucharistinės procesijos, kartojančios bolseniečių eiseną į Orvietą 1263 m. Nuo to laiko iš ostijos lašėjusiu Kristaus krauju apšlakstytas korporalas laikomas Orvieto katedroje, kuri buvo specialiai pastatyta kaip didysis relikvijorius šio korporalo saugojimui. Bolsenos stebuklo korporalą galima ir šiandien pamatyti išstatytą Orvieto katedros Eucharistinio stebuklo koplyčios altoriuje.
   Šiemet ir ateinančiais metais Bolsenoje ir Orviete minima eucharistinio stebuklo ir Devintinių iškilmės įvedimo 750 metų sukaktis. Jubiliejiniai metai, pradėti šiemet sausio mėnesį, truks iki ateinančių, 2014 m. lapkričio pabaigos. Per jubiliejinius metus piligrimams, lankantiems Bolsenos šv. Kristinos bažnyčią ir Orvieto katedrą suteikta galimybė pelnyti visuotinius atlaidus. (Vatikano radijas).
   Šiais metais, mūsų parapijoje, per Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmę, kartu su parapijos tikinčiaisiais ir miesto svečiais meldėsi ir naujasis diakonas Martynas Girininkas. Šv. Mišių metu diakonas Martynas skelbė Evangeliją ir sakė tikintiesiems pamokslus. Po Sumos Šv. Mišių iš Palangos kilęs diakonas Martynas vadovavo Devintinių Eucharistinei procesijai, po kurios, visus tikinčiuosius palaimino Eucharistiniu Jėzumi.
   Po visų bendros maldos ir palaiminimo naujasis diakonas susirinkusiesiems pasakė nuoširdžius padėkos žodžius. Pirmiausia dėkojo močiutei ir mamai už gražų tikėjimo ir žmogiško gerumo auklėjimą ir pavyzdį, dėkojo artimiesiems, buvusiems klebonams, kunigams ir visiems tikintiesiems, kurie diakoną Martyną lydėjo savo nuoširdžia malda.
   Devintinių dieną meldėmės ir už Tėvelius, minėdami Tėvo dieną. Gyviesiems prašėme sveikatos ir palaimos, o mirusiems – Dangaus Karalystės džiaugsmo. Po visų Šv. Mišių, dalyvavusiems Tėvams buvo suteikiamas specialus Bažnyčios palaiminimas.

Spausdinti Spausdinti