Categories: Naujienos ir įvykiai

Jaunimo atgailos žygis

  Kasmet, artėjant Didiesiems Žemaičių Kalvarijos atlaidams, broliai pranciškonai kartu su pranciškoniško jaunimo taryba, organizuoja jaunimo atgailos žygį į Žemaičių Kalvariją. Šiais metais tradicinis jaunimo atgailos žygis pajudėjo iš Palangos parapijos.
   Nepaisant to, kad vos prieš kelias dienas baigėsi Lietuvos Jaunimo dienos Kaune, sutraukusius tūkstančius jaunų žmonių liudyti ir išpažinti tikėjimą, šiais metais atgailos žygiui užsiregistravo virš septyniasdešimt jaunų žmonių iš įvairių Žemaitijos ir Lietuvos parapijų.
   Liepos 2 dienos ryta jaunimas susirinko į Palangos parapijos namus, kur turėjo dienos susikaupimą ir rekolekcijas. Vakare jaunimas išėjo į Palangos miesto centrines gatves. Giedodami ir šlovindami Jėzų jaunimas kvietė miesto svečius kartu su jais melsti vakaro Šv. Mišiose. Po Šv. Mišių, aikštėje prieš bažnyčią jaunimas surengė evangelizacijos ir šlovinimo vakarą. Teatralizuoti religiniai šokiai ir vaidinimai, šlovinimo giesmės, užtarimo malda ir brolių pranciškonų palaiminimas sutraukė didžiulę minią parapijiečių ir miesto svečių. Tuo pat metu bažnyčioje vyko Švč. Sakramento adoracija, kurios metu parapijos tikintieji meldėsi už jaunimą ir visus žmones, kurie gatvėje išgirs Jėzaus kvietimą ir Šv. Dvasios palietimą. Parapijos kunigai, visą tą laiką bažnyčioje klausė išpažinčių, kad visi norintys būtų paliesti Dievo gailestingumo.
   Trečiadienio rytą, jaunimas kartu ir vadovaujant Kauno Arkivyskupui Sigitui Tamkevičiui, kalbėjo Dievo tautos liturgines valandas – brevijorių, po kurio Arkivyskupas pasveikino ir palaimino visus žygio dalyvius.
   Jaunimo žygio kelias, skelbiant ir liudijant Jėzų, driekėsi per įvairias Žemaitijos parapijas, o Žemaičių Kalvariją jaunimas pasiekė liepos 6 dieną, kai į Žemaičių Kalvarijos atlaidus susirenka didžiulė daugybė jaunų žmonių, nes ši diena buvo skirta jaunimui.

Dėkojame broliams pranciškonams, pranciškoniškam jaunimui ir visam jaunimui, kuris dalyvavo žygyje, už nuostabią maldos bendrystę Palangos parapijoje. Ir už jų maldą už mus visus žygio metu. 

 

Spausdinti Spausdinti