Categories: Naujienos ir įvykiai

II Velykų – Atvelykio sekmadienis

    II Velykų sekmadienis buvo dosnus svarbiais įvykiais tiek Palangos parapijos, tiek viso pasaulio tikintiesiems. 

Sv.-Jono-Pauliaus-II
Šv. Jonas Paulius II

    Kartu su visa Bažnyčia džiaugiamės dviem paskelbtais šventaisiais – Jonu XXIII ir Jonu Pauliumi II. 

    Jonas XXIII, kaip sakė Popiežius Pranciškus Šv. Petro aikštėje Romoje, ypatingai leidęs savo gyvenime veikti Šv. Dvasiai ir Jos vedimui.  Būtent todėl, Šv. Dvasios įkvėptas, Jonas XXIII sušaukė Vatikano II Susirinkimą.  Susirinkimą, kuris atnaujino, vėl atsigręžė į pirmųjų amžių Bažnyčią, kurioje centras – Jėzus Kristus, kuri vedama Šventosios Dvasios, kuri keliauja į Dangiškojo Tėvo namus. 

    Jono Pauliaus II didžiausias troškimas buvo būti šeimų Popiežiumi.  Būtent jis ir sakydavo, kad šeima ir kiekvienas žmogus yra visos Bažnyčios kelias.  Labai prasmingas Jono Pauliaus II paskelbimas šventuoju būtent tą dieną, kai visame pasaulyje minima Gyvybės diena.  Visi tikintieji matė gyvą ir asmeninį Jono Pauliaus II liudijimą, ne tik žodžiais, bet ir visu savo gyvenimu, apie žmogaus asmens orumą ir garbingumą.  Visas Jono Pauliaus II gyvenimas buvo kaip šlovinimo ir padėkos giesmė Dievui už gyvenimo ir gyvybės dovaną.  Jono Pauliaus II asmenyje ne tik jaunystės metais, bet ypatingai jo ligos kančioje išryškėjo ir buvo paliudytas žmogaus orumas ir garbingumas. 

    Atvelykio ir gailestingumo sekmadienį Palangos parapijoje pradėjome nuo visos paros Švč. Sakramento adoracijos.  Nepertraukiama Švč. Sakramento adoracija tęsiasi visus šiuos metus, kai švenčiami Šeimos metai. Adoracijoje Viešpaties globai, palaimai ir vedimui pavedėme visas parapijos, Lietuvos ir viso pasaulio šeimas.

    Sekmadienį, Sumos Šv. Mišių metu, Telšių vyskupijos augziliaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM pašventino naujus parapijos vargonus ir Šv. Jono Pauliaus II paveikslą.  Po Šv. Mišių, Dainius Sverdiolas ir operos solistė Nomeda Kazlaus padovanojo sakralinės muzikos valandėlę.

© Vitalijaus Janušonio nuotraukos