Categories: Naujienos ir įvykiai

I Komunijos šventė

   Birželio mėn. 15 ir 16 dienomis Palangos parapijos vaikai priėmė Pirmąją Šventąją Komuniją. Vaikai nuo rudens lankė parapijinę katechezę, dalyvaudavo sekmadienio Šv. Mišių aukoje. Prieš Pirmosios Komunijos šventę, vaikai pirmą kartą priėmė ir Atgailos Sakramentą, kurio metų buvo paliesti begalinio Dievo gailestingumo, atlaidumo ir meilės, apie kurią mokėsi ir stengėsi pažinti Ją visus metus.
   Pirmos Šventos Komunijos šventė vyko dvi dienas, nes dėl gausaus, norinčių priimti Jėzų, skaičiaus, vaikai buvo suskirstyti i dvi grupes. Šeštadienio vakarą Šv. Mišių aukai vadovavo Klebonas kun. Marius, o sekmadienio Šv. Mišių aukai vadovavo kun. Sigitas. Vaikai buvo iškilmingai sutikti bažnyčios šventoriuje, o besiartinančius prie altoriaus, juo sveikino visi parapijiečiai ir svečiai dalyvaujantys Šv. Mišių aukoje.
   Po Šv. Mišių aukos vaikai padėkojo tėveliams, katechetams ir visiems parapijiečiams už gražų tikėjimo pavyzdį ir bendrą maldą per visus parapijinės katechezės metus. Šią ypatingai svarbią vaikams gyvenimo dieną, tėveliai savo vaikus palaimino melsdami ir prašydami kad Dievas laimintų ir globotų, o angelai sargai saugotų nuo visokio blogio.
   Dėkojame tėveliams ir visiems tikintiesiems už nuostabią bendra maldą ir tą nuoširdų bendradarbiavimą per visus metus ruošiant vaikus šiai svarbiai šventei.


Pirmosios Šv. Komunijos šventė Palangos bažnyčioje 2013.06.15


Pirmosios Šv. Komunijos šventė Palangos bažnyčioje 2013.06.16

 

Spausdinti Spausdinti