Categories: Naujienos ir įvykiai

Gegužinės pamaldos prie Liurdo

   Mūsų parapija Gegužines pamaldas jau daug metų pradeda giedodama Švč. M. Marijos Litaniją prie Palangos Liurdo (esančio botanikos parke, prie Birutės kalno). Šiais, Tikėjimo ir Žemaičių Krikšto Jubiliejiniais, metais gegužės 1 dieną prie Palangos Liurdo susirinko ypač gausus būrys tikinčiųjų. Kartu su Palangos parapijos tikinčiaisiais pradėti gegužinių pamaldų, bendrai maldai, atvyko ir visų Lietuvos kunigų seminarijų klierikai bei vadovybė.
   J.E. Telšių Vyskupas Jonas Boruta SJ pasveikino gausiai susirinkusį parapijos jaunimą ir tikinčiuosius. Trumpą meditaciją apie Dangiškosios Motinos Marijos globą ir užtarimą pateikė J.E. Vyskupas Augzilijaras Linas Vodopjanovas OFM. Telšių, Kauno ir Vilniaus Kunigų seminarijų klierikai kartu su Palangos tikinčiaisiais sugiedojo Švč. M. Marijos Litaniją melsdami Dangiškosios Motinos užtarimo visai Palangos parapijai. Po litanijos, giedodami giesmės skirtas Švč. M. Marijos garbei, Vyskupai, kunigai, klierikai ir tikintieji procesijos būdu grįžo į bažnyčią, kurioje J. E. Vyskupai visus dar kartą pasveikino ir palaimino.

© Vitalijaus Janušonio nuotraukos