Categories: Naujienos ir įvykiai

Darni šeima – laimingo žmogaus gyvenimo pamatas

   Tokia pamokos tema Palangos senojoje gimnazijoje pakvietė IIa ir IIe klasių gimnazistus išreikšti savo apmąstymus apie šeimos reikšmę žmogaus gyvenime.
   Pamoką vedė lietuvių kalbos mokytoja ekspertė Jūratė Galinauskienė ir tikybos mokytoja metodininkė Genovaitė Kekienė.
   Mokiniai , išklausę pasakojimo apie Antonio Gaudi-žymų ispanų architektą projektavusį svarbiausią savo gyvenimo vieną moderniausių visų laikų bažnyčią – Šventosios Šeimos Katedrą, mėgino suprasti, kodėl šį kūrinį architektas paskyrė Šventajai Šeimynai, nors pats šeimos nebuvo sukūręs.
   Tyliu Šventosios Šeimos gyvenimu prabyla Šventasis Raštas apie šeimą- vyro ir moters bendrystės paslaptį. Kokia tai buvo šeima, kurioje Jėzus buvo laimingas vaikas?
   Tai buvo šeima, giminystės saitais susijusi su artimaisiais, kantriai triūsusi, kad pelnytų duoną. Marijos rankose Jėzus matė senu lopu taisomą jo drabužį, raugą įmaišomą į kelis saikus miltų. Juozapas pamokė Jėzų, kad naujo vyno negalima pilti į senus vynmašius.
   Paprastumas, nuoširdumas, kiekvieno šeimos nario žinojimas savo pareigas , leido Jėzui jaustis laimingu. Taip manė daugelis mokinių, išreiškę savo mintis užduočių lapuose.
   Šatrijos Raganos novelėje „Irkos tragedija“ mokiniai išgirdo apie nelaimingos mergaitės Irkos skausmą, nes jos tėveliai buvi išsiskyrę. Mažoji mergaitė žiūrėjo  į žvaigždeles ir galvojo, kokios jos yra laimingos, nes turi Dievulį – tėvelį ir Dievulio motiną- jų mamytę. Ir jie visados yra drauge – ne taip kaip Irkos tėveliai.
   Pamokos pabaigoje mokiniai išreiškė savo mintis, kas juo šioje pamokoje  nustebino. Remdamiesi turima medžiaga, suformuluos 3 samprotavimo modelio pranešimo „ Darni šeima – laimingo žmogaus gyvenimo pamatas“ teiginius. Pranešimus perskaitys sekančią pamoką.

Palangos senosios gimnazijos tikybos mokytoja metodininkė
Genovaitė Kekienė