Categories: Naujienos ir įvykiai

Atvelykio šventė

Balandžio  8 d. Atvelykio ir Dievo Gailestingumo sekmadienį mūsų parapiją aplankė Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas. Vyskupas atvyko į mūsų parapijinę bendruomenę su pirmuoju oficialiu vizitu. Šia proga jis aukojo iškilmingas sumos šv. Mišias.
Savo homilijoje ganytojas, komentuodamas Atvelykio Evangelijos ištrauką, atkreipė dėmesį į Prisikėlusio Jėzaus susitikimą su mokiniais, kurie yra sukaustyti baimės ir abejonių. Mokinių bendruomenėje tvyrojo netikrumo ir nesaugumo atmosfera, noras grįžti prie senų įpročių iki susitikimo su Jėzumi. Apaštalas Tomas simbolizuoja kiekvieną iš mūsų, keliančių Dievui sąlygas, abejojančių Jo veikimo tikrumu ir Prisikėlimo galia. Vyskupas padrąsino nebijoti mus užklumpančių abejonės akimirkų, kurios verčia vis iš naujo permąstyti tikėjimo pasirinkimą ir laisvu, sąmoningu apsisprendimu sekti Jėzumi.
Taip pat ordinaras priminė, kad pirmą kartą Dievo Gailestingumo sekmadienis buvo švenčiamas 1934 m. Vilniuje, remiantis šv. Faustinos apreiškimu. Be to, Telšių vyskupas paragino tikinčiuosius su dėkingumu ir džiugiai laukti popiežiaus Pranciškaus vizito į Lietuvą kaip didelio Dievo gailestingumo ir malonės mums ženklo.
Po šv. Mišių Telšių ganytoją pasveikino Palangos savivaldybės atstovai, pasidžiaugę vaisingu mūsų parapijinės bendruomenės ir miesto valdžios bendradarbiavimu. Marijos Legiono atstovė visų maldos grupių vardu palinkėjo naujam mūsų ganytojui maloningos tarnystės vyskupijoje.

 

 © Vitalijaus Janušonio nuotraukos