Categories: Naujienos ir įvykiai

Atlaidai – Žolinės ir Šv. Roko

Žolinės atlaidai (08.15)

     Pagrindiniai Palangos bažnyčioje švenčiami atlaidai ir parapijos šventė – Žolinės, Mergelės Marijos Ėmimo į dangų, atlaidai.
   Nors Šv. Raštas nieko nemini apie Mergelės Marijos paėmimą į dangų apie tai mus moko Bažnyčios Tradicija ir pirmieji Bažnyčios rašytojai: „Neįmanoma, kad Kristus, taip mylėjęs savo Motiną, leistų jos kūnui sugesti. Juk tikra meilė nori pasidalinti turimomis gėrybėmis. Tad ar galima manyti, kad Jėzus nebūtų paankstinęs savo mylimai motinai tos garbės, kuria pats naudojosi po mirties nugalėjimo“ (Šv. Augustinas).    Taigi Bažnyčios tradicija mus moko, kad Marija po Kristaus įžengimo į dangų kartu su apaštalu Jonu apsigyveno Mažojoje Azijoje, Efezo mieste. Marijai mirus apaštalas Tomas nuėjęs aplankyti jos kapo kūno nerado, o kapas buvo pilnas gražiausių gėlių. Štai kodėl tikintieji Marijos paėmimo į dangų iškilmę dar vadina Žolinės švente. Tą dieną tikintieji prisimindami Marijos išaukštinimą atsineša į bažnyčia pašventinti gražiausių gėlių puokščių bei pirmųjų derliaus vaisių. Namo parsineštos gėlės mums visiems primena kad visiems, kurie savo gyvenime seka Kristumi, tuščias kapas bus ir jų likimas, t.y. laukia amžinasis gyvenimas Viešpaties artumoje.    Palangos parapijos tikintieji Žolinės atlaidus pradėjo rugpjūčio 14 dieną išvakarių Šv. Mišiomis, kurioms vadovavo Vyskupas Kęstutis Kėvalas. Po Šv. Mišių sekė sakralinės muzikos koncertas bažnyčioje, kuris ir yra skirtas Palangos parapijos globėjai Švč. Mergelei Marijai. Sekmadieni visų Šv. Mišių metu kartu su tikinčiaisiais meldėsi ir pamokslus sakė, buvęs Palangos parapijos vikaras, dabar dirbantis Skuodo parapijoje, kun. Mindaugas Šlaustas. Po Sumos Šv. Mišių tikintieji, kaip simbolį ėjimo į amžinybę su Kristumi, aplink bažnyčią, šventoriuje ėjo Eucharistinėjė procesijoje, melsdami Viešpatį palaimos visai mūsų parapijai. Po kiekvienu Šv. Mišių visa parapija kreipdavosi į parapijos globėją Mergelę Marija su Kūdikėliu užtarimo ir globos sau ir savo brangiems artimiesiems.
 

Šv. Roko atlaidai – 08.18   

   Tradiciškai sekmadienį po Žolinės iškilmių Palangos parapijoje švenčiami Šv. Roko atlaidai. Nuo senų laikų Šv. Roko atlaidai sukviesdavo tikinčiųjų iš įvairiausių Žemaitijos parapijų bei atostogautojus iš visos Lietuvos. Šv. Roko atlaidai buvo laikomi ir neoficialiu vasaros sezono uždarymu. Šv. Rokas yra ligonių ir vargstančiųjų globėjas todėl tikintieji prie Šv. Roko altoriaus prašo jo užtarimo ir malonių iš Dievo sau ir savo artimiesiems.    Šiemet Šv. Roko atlaidus Palangos parapija šventė Rugpjūčio 18 dieną. Šiais metais, švenčiant Šv. Roko atlaidus ir prašant Jo užtarimo ligoniams, Palangos parapija, ypatingu būdu meldėsi už brolius pranciškonus ir jų įsteigto onkologinio centro veiklą bei visus onkologinius ligonius. Broliai pranciškonai tikintiesiems po Šv. Mišių pristatė Klaipėdoje veikiančio onkologinio centro veiklą bei kalbėjo su tikinčiaisiais apie šių ligonių padėti šiandien. Tikintieji savo maldomis ir aukomis prisidėjo prie šios nuostabiai gražios iniciatyvos. Kaip pranešė VšĮ Šv. Pranciškaus onkologijos centro direktorė Aldona Kerpytė metu buvo paaukotas 6551 litas. Centro darbuotojai nuoširdžiai dėkoja visiems, ir auka ir malda prisidedantiems prie centro veiklos.
   Atlaidus pradėjo išvakarių Šv. Mišias aukojęs ir tikintiesiems pamokslus sakęs br. Astijus Kungys OFM, sekmadienio ryte su tikinčiaisiais meldėsi br. Benediktas Jurčys OFM, o vakaro Šv. Mišias aukojo Kretingos klebonas br. Antanas Blužas OFM. Votyvos ir Sumos Šv. Mišias aukojo Mons. Prof. Arvydas Ramonas, kuris ypatingai atskleidė kiekvieno iš mūsų pašaukimą šventumui, amžinajam gyvenimui bei tai, kaip ta amžinybė prasideda ir gali būti pajaučiama konkrečiame kasdieniame gyvenime. Po visų Šv. Mišių tikintieji meldėsi litanijos žodžiais į Šv. Roką ir buvo laiminami per Jo užtarimą Triasmenio Dievo palaiminimu.    

Žemiau keletas nuotraukų iš pagrindinių – titulinių parapijos Žolinės atlaidų:

© Vitalijaus Janušonio nuotraukos

Spausdinti Spausdinti