Motinos maldoje

Apie maldos grupę.
Judėjimą „Motinos maldoje“ 1995 m. Anglijoje įkūrė dvi katalikės motinos – Veronica Williams su svaine Sandra – po ilgų maldų supratusios, kad šiuo sudėtingu laikotarpiu Viešpats kviečia jas burti motinas maldai į grupeles už savo ir viso pasaulio vaikus. Labai greitai šis judėjimas tapo tarptautiniu. Kaip vyksta grupių „Motinos maldoje“ susitikimai? Grupės gali būti 3-7 asmenų, o gali būti ir didesnės. Susitikimai vyksta bažnyčioje, parapijos namuose ar tiesiog kieno nors namuose. Ant stalo padedama: kryžius kaip Jėzaus Kristaus, mūsų Išganytojo, priminimas, žvakė – Jėzaus – Pasaulio šviesos simbolis, Šventasis Raštas – Gyvenimo Žodis, nedidelis krepšelis, į kurį sudedamos kortelės  su vaikų vardais. Po maldos motinos atsiklaupusios kreipiasi į Dievą, pavesdamos Jam savo vaikus ir tuos, kuriems nori padėti. Susitikimai yra atviri, juose gali lankytis įvairių krikščioniškų konfesijų atstovės. Saugomas pokalbių konfidencialumas, kadangi vyrauja atvirumo ir pasitikėjimo dvasia.

Susitikimų dalys:
Malda į Šventąją Dvasią, kad Ji vadovautų susitikimui, Malda dėl apsaugos nuo blogio, Atleidimo malda, Malda už protų ir širdžių vienybę, Dievo šlovinimo malda ir giesmės, Vienybės malda su viso pasaulio grupėmis „Motinos maldoje“, Šventojo Rašto skaitymas, padėka Dievui už motinystės dovaną. Tarp maldelių giedamos pasirinktos giesmės. Po maldos motinos, išsakydamos savo rūpesčius, meldžiasi užtarimo maldomis. Susitikimą užbaigia agape, liudijimais.

Palangos parapijos – Motinos Maldoje grupė.
Palangos parapijoje ši maldos grupė įsikūrė 2009 metais, kai į Kretinga buvo atvykusios Motinos Maldoje judėjimo įkūrėjos. Šiuo metu mūsų parapijos maldos grupėje yra vienuolika Mamų.
Susitikimai vyksta Palangos parapijos namuose (Vytauto g. 88), kiekvieną pirmadienį, po vakaro Šv. Mišių.

Kviečiame Mamas norinčias jungtis į Motinų Maldą už vaikus:

  • Ateikite į parapijos raštinę ir kunigas supažindins jus su grupės narėmis;
  • Ateikite pirmadieniais po vakaro Šv. Mišių į parapijos namus;
  • Parašykite rūpimus klausimus info@palangosparapija.lt;

Susisiekite su grupės vadove:
tel: 8 (684) 13 255 (grupės vadovė Rūta Narkuvienė)