Lazdininkų Viešpaties Prisikėlimo koplyčia

Kontaktai:
Parapijos klebonas kun. Viktoras DIRVONSKIS
tel.: +370 672 37045
Turgaus a. 3a., Darbėnai, 97262 Kretingos raj.
Kunigas aptarnauja ir Darbėnų Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčią.
Atlaidai:
Viešpaties Prisikėlimo atlaidai Antrąją Velykų dieną  12.00 val.
Mišios:
sekmadieniais 11.30 val.