Katechetai

   Bažnyčia skelbia Gerąją Naujieną – Jėzaus Evangeliją visiems pasaulio žmonėms, juos mokydama, vesdama į amžinybę ir šventindama – teikdama sakramentus. Labai gražiai straipsnelyje „parapijinė bendruomenė“ pristatyta, kad vien vyskupai, kunigai ir vienuoliai neturi galimybių pasiekti ir prakalbinti visų žmonių. Čia išryškėja labai svarbus pasauliečių vaidmuo ir jų pašaukimas skelbti ir liudyti tikėjimą savo konkrečioje kasdienybėje. Šitoje perspektyvoje pastebima, kad visi pakrikštytieji savotiška prasme yra katechetai, rodantys pavyzdį, mokantys ir skelbiantys Evangeliją. Katechetais taip pat yra ir  žmonės, kurie turi, tam tikrose aplinkybėse, tikrą bažnyčios įgaliojimą, mokyti ir skelbti tikėjimą, dar kitaip vadinami tikybos mokytojais arba parapijos katechetais. 

Parapijos katechetai. Tai tikintieji klebono pakviesti prisidėti ruošiant tiek vaikus, tiek suaugusius įkrikščioninimo sakramentams (Atgailos, Švč. Sakramento ir Sutvirtinimo). Šie parapijiečiai skiria savo laiką tam, kad susitikdami su norinčiais priimti sakramentus, juos lydėtų, mokytų ir padėtų pažinti tikėjimo tiesas.  Kasmet, prieš pradedant parapijinę katechezę, klebonas ieško ir laukia tokių žmonių, kurie galėtų padėti parapijiečiams ruoštis įkrikščioninimo sakramentams. Jeigu turite laiko ir noro dalintis savo tikėjimu su kitais ir atskleisti jo grožį, visada esate laukiami.

Tikybos mokytojai. Tai tikintieji, kurie ne tik turi asmeninę tikėjimo patirtį, ir tuo tikėjimu gyvena, bet ir yra baigę teologijos mokslus bei gali dėstyti tikybą mokyklose. Naudojamas žodis GALI, nes tam, kad galėtų dėstyti mokykloje, nepakanka vien teologinio išsilavinimo. Dėstymui reikalingas pavyzdingas paties tikybos mokytojo gyvenimas, bendradarbiavimas parapijos pastoracijoje. Tikybos mokytojai gauna klebono rekomendaciją ir charakteristiką, su kuria susipažinęs vyskupas parašo missio canonico (kanoninį siuntimą) dėstyti vienoje ar kitoje mokykloje. Šis leidimas ir tuo pat metu įpareigojimas, tikybos mokytoją įgalina skelbti Evangeliją jam pavestoje mokykloje visos Bažnyčios vardu. Štai kodėl neįsivaizduojamas tikybos dėstymas, jei konkretus gyvenimas neatitinka tų dalykų, kuriuos mokytojas skelbia ir moko.

   Kiekvienais metais vis daugiau ir vis kiti žmonės įsijungia į parapijinę katechezę. Taigi žemiau pristatome tik tikybos mokytojus, kurie turėdami misio canonico dėsto vienoje ar kitoje mokykloje. Turint klausimų ar norint informacijos, galite kreiptis į juos. 

  • Lina Narbutienė – Palangos pradinė mokykla, tel. 8 614 51140;
  • Emilija Šeirienė – Palangos Vlado. Jurgučio pagrindinė mokykla, tel. 8 671 18864;
  • Monika Afanasjevienė – Palangos „Baltijos” pagrindinė mokykla, tel. 8 683 30612;
  • Eglė Paulikienė – Palangos „Baltijos” pagrindinė mokykla ir Vidmantų vidurinė mokykla, tel. 8 614 31731;
  • Birutė Aleknienė – Palangos „Gintaro” sanatorinė  mokykla, tel. 8 610 30043;
  • Genovaitė Kekienė – Palangos senoji gimnazija ir Kauno verslo paslaugų mokykla, tel. 8 611 20954.