Kalėdinis sveikinimas parapijiečiams!

Tauta, gyvenusi tamsoje,
išvydo didžią šviesą,
gyvenusiems nevilties šalyje 
užtekėjo šviesybė. (Iz 9, 1)

Brangieji,
Teneblėsta Jūsų namuose ramybė,
atjauta ir noras padėti artimui.
Tegul Dievo šviesa lydi Jūsų namų
gyventojus kasdieniniuose
darbuose
bei rūpesčiuose,
pripildo Jūsų širdis meilės,
gyvenimo džiaugsmo ir vilties,
stiprina sveikatą.
Tenelieka Jūsų namuose jokios
piktojo dvasios ir sielą alinančios
nesantaikos,
Teapsigyvena juose taikos ir
ramybės angelai.
Ramaus Adventinio laukimo,
Džiugių Šv. Kalėdų,
Laimingų Naujųjų 2014-ųjų
Metų!
Palaimingų Švenčių!

parapijos klebonas kun. dr. Marius VENSKUS