Categories: Įvairūs

Su Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimo švente!

Švęsdami Šv. Velykas mes švenčiame Jėzaus Kristaus prisikėlimo įvykį. Kažin ar įmanoma patirti autentišką velykinį džiaugsmą, viltį ir šventę be Jėzaus Kristaus. Todėl tikinčio žmogaus velykinio džiaugsmo šaltinis ir centras yra Jėzus Kristus. Už mus kentėjęs, miręs ir prisikėlęs. Kaip apaštalas Paulius sako: „Jei Kristus neprisikėlė, tai tuščias mano tikėjimas ir viltis“. Sveikinant švenčių proga, […]

Skaityti daugiau...
Categories: Įvairūs

Didžioji savaitė

Verbų sekmadienį prasideda Didžioji savaitė. Pačios svarbiausios šios savaitės dienos – Didysis tridienis: ketvirtadienis, penktadienis ir Velyknaktis: naktis iš šeštadienio į sekmadienį. Kodėl ši savaitė vadinama Didžiąja? Todėl, kad per ją paminimi didieji mūsų tikėjimo slėpiniai. Kaip šv. Paulius sakė: „Jei Kristus neprisikėlė, tai tuščias mano tikėjimas ir viltis“. Didysis ketvirtadienis Ketvirtadienį visuomet būna tarsi […]

Skaityti daugiau...
Categories: Įvairūs

Dešimt patarimų gavėnios laikotarpiui

   Kardinolo Godfriedo Danneelso, Briuselio arkivyskupo, 10 paprastų patarimų, kurie šiandienos tikinčiajam lengvai suprantami ir įgyvendinami.   1. Melskis. Ryte ir vakare sukalbėk po maldą, pvz., „Tėve mūsų“ ir „Sveika Marija“. 2. Sekmadienio Evangelijoje paieškok ir išsirink sakinį arba mintį ir apmąstyk per savaitę. 3. Kaskart, kai nusiperki dar vieną nelabai būtiną tau daiktą, – paaukok šį tą ir stokojantiesiems. […]

Skaityti daugiau...
Categories: Įvairūs

Adventas 2013…

   Vaikštinėjant po nurimusią ir vakaru apgaubtą Palangą, pagrindine mūsų miesto gatve, viena šalia kitos besišnekučiuodamos, mane aplenkia dviratininkės.  Nutolus jų balsams, pasigirsta paukščio „giesmė“.  Kvepia rudeniu…  Gamta gyvena kažkokiu kitokiu ritmu nei mūsų kuriamas pasaulis.  Kažkokia nesuvokiama prieštara, tokia mums visiems neįprasta.  Radijo bangomis transliuojamos dainos apie šaltą žiemą, apie kelionę namo, sniegu padengtais […]

Skaityti daugiau...
Categories: Įvairūs

Apie pastoracinę tarybą

Kristaus įsteigtoji Bažnyčia yra įpareigota skelbti Gerąją Naujieną visam pasauliui. Bažnyčia – tai ne tik popiežius, vyskupai ir kunigai, bet ir visi pakrikštytieji, gyvenantys tikėjimo ir meilės vienybėje su savo ganytojais. Pirmieji krikščionys gerai suprato savo pareigą liudyti Kristų ir stengėsi kuo galėdami padėti apaštalams vykdyti šią pasiuntinybę.     II Vatikano santarybos priimtame dekrete apie […]

Skaityti daugiau...
Categories: Įvairūs

2012-2013 Tikėjimo metai

2013-05-29    Popiežius Benediktas XVI 2012 spalio 11 dieną visoje Bažnyčioje paskelbė Tikėjimo metus, kurie baigsis 2013 lapkričio 24 dieną. Popiežiaus paskelbtieji tikėjimo metai sutampa su dviem svarbiais įvykiais visai Bažnyčiai – 50-osios Vatikano II Susirinkimo pradžios ir 20-osios didžiojo Bažnyčios Katekizmo išleidimo metinėmis. Tai du svarbūs Bažnyčios dokumentai, kuriuose aiškiai pristatomas Katalikų Tikėjimas. Ypatingai […]

Skaityti daugiau...
Puslapis 2 iš 3