Categories: Įvairūs

Klebono Kalėdinis laiškas 2016

Prasivėręs dangus Mūsų miesto Kalėdinės Eglutės įžiebimo vakarui orų pranešėjai žadėjo jei ne lietų, tai tikrai visiškai nešventinį, niūrų ir darganotą orą. Nepaisydamas visko, Kalėdų Senelis, pažadėjo būti šventėje net jei reiktų atvykti dviračiu. Toks jau šiandieninis gyvenimas, sunkiai patikime stebuklais, dar sunkiau ryžtamės kažką keisti. Vengdami bet kokio galimo sunkumo prisitaikome ir randame pasiteisinimų […]

Skaityti daugiau...
Categories: Įvairūs

Klebono sveikinimo laiškas

Mielas skaitytojau, Džiaugiuos, kad kaip ir kasmet turiu galimybę, besibaigiant metams, kreiptis į Tave trumpu pamąstymu.  Jau pačiam nebejuokinga, kad kelinti metai rašydamas palinkėjimą, artėjančių Kalėdų proga, galėčiau šmaikštauti apie gamtos išdaigas ir jos keistą bei nesuvokiamą ritmą – saulę, vėją, šilumą, nesibaigiantį lietų, čiulbančius paukščius ir daug kitų dalykų, kurie primena, mažų mažiausiai ankstyvą […]

Skaityti daugiau...
Categories: Įvairūs

Kas yra gavėnia?

Gavėnia – tai keturiasdešimties dienų laikas, skirtas pasiruošti Jėzaus Kristaus mirties ir prisikėlimo – Velykų šventei. Gavėnia prasideda Pelenų dieną ir baigiasi Didžiojo Ketvirtadienio Paskutinės Kristaus vakarienės Mišių pradžioje. Kiekvienas sekmadienis yra skirtas Kristaus prisikėlimui švęsti, todėl jis nėra atgailos ar pasninko laikas. Dėl šios priežasties, siekiant išsaugoti keturiasdešimties dienų laikotarpį, gavėnios pradžia buvo atkelta […]

Skaityti daugiau...
Categories: Įvairūs

Klebono Kalėdinis laiškas

Bendrakeleiviai  Kaip ir kiekvienais metais, taip ir šiemet, mūsų miestas yra nuostabiai pasipuošęs Kalėdų šventėms. Teko girdėti ne vieną atsiliepimą, kad atvykęs į Palangą atsiduri kaip kalėdinėje pasakoje. Tiesa, vakarą, kai rašau šį tekstą, lietus, ir dėl to intensyviai veikiantys automobilio valytuvai, trukdė gėrėtis nuostabiomis kalėdinėmis šviesomis. Dėliodamas mintis, ką norėčiau šiame laiške parašyti ir […]

Skaityti daugiau...
Categories: Įvairūs

Vidinio išgydymo rekolekcijos – interviu su kun. Jamesu Mariakumaru SVD

Gegužės 25 d. – 31 d. mūsų parapijoje lankysis kunigas Jamesas Mariakumaras SVD, iš Indijos drauge su ses. Mary Pereira. Tėvas Jamesas mūsų parapijoje ves vidinio gydymo rekolekcijas. Artinantis rekolekcijų dienoms spausdiname keletą Tėvo Jameso minčių iš bernardinai.lt   Lietuvoje praleidote jau beveik mėnesį, bendravote su daugybe žmonių ne tik didmiesčiuose, bet ir provincijoje. Kokį […]

Skaityti daugiau...
Categories: Įvairūs

Apie gegužinės pamaldas

Gegužės mėnuo yra skirtas Švč. M. Marijos garbei. Tikintieji į M. Mariją kaip Tikėjimo Mokytoją, ištikimiausią Kristaus mokinę ir visos žmonijos Dangiškąją Motiną, kreipiasi Švč. M. Marijos Litanijos žodžiais, melsdami sau ir savo brangiems artimiesiems Viešpaties malonių ir M. Marijos globos ir užtarimo. Parapijos sekmadieniniame laikraštėlyje per gegužės mėn. sekmadienius pristatysime kun. M. Malinausko SJ […]

Skaityti daugiau...
Categories: Įvairūs

Su Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimo švente!

Švęsdami Šv. Velykas mes švenčiame Jėzaus Kristaus prisikėlimo įvykį. Kažin ar įmanoma patirti autentišką velykinį džiaugsmą, viltį ir šventę be Jėzaus Kristaus. Todėl tikinčio žmogaus velykinio džiaugsmo šaltinis ir centras yra Jėzus Kristus. Už mus kentėjęs, miręs ir prisikėlęs. Kaip apaštalas Paulius sako: „Jei Kristus neprisikėlė, tai tuščias mano tikėjimas ir viltis“. Sveikinant švenčių proga, […]

Skaityti daugiau...
Puslapis 1 iš 2