Įvadas

 

Brangus Broli ir Sese Kristuje Jėzuje!

  Tikiuos, kad šiame tinklapyje talpinama informacija bus Tau naudinga ir aktuali, o įvairios nuorodos padės pažinti ne tik parapijines struktūras, bet paskatins pažinti ir domėtis pačiu tikėjimu. Tikėjimu į mūsų visų Viešpatį ir Išganytoją Jėzų Kristų! 
   Įdomi Palanga… Iš tylaus, ramaus ir jaukaus miestelio, Palanga vasaros metu virsta svetinga ir draugiška „Vasaros Sostine“ ne tik Lietuvos, bet ir užsienio šalių poilsiautojams. Todėl ir parapijos tikintieji, bendradarbiaudami su miesto valdžia bei įvairiomis miesto bendruomenėmis ir organizacijomis ieško būdų kaip tapti svetinga ir draugiška parapija ir bažnyčia visiems mūsų miesto svečiams, kad susirinkę, tokie dažnai skirtingi, turėtume nuostabią galimybę pajusti mus visus vienijantį Tikėjimą, Viltį ir Meilę Kristuje Jėzuje.    
    Bet pirmiausia – vietos parapijinė bendruomenė… Gal šiandien užsukai tik pirmą kartą, tik trumpam, tik tam, kad rastum konkrečią informaciją. Kviečiu grįžti ir dar kartą. Kad labiau pažintum savo, Palangos parapiją. Joje veikiančias organizacijas ir maldos grupeles. Gal įsijungdamas į jų veiklą pažintum save, kitą žmogų, o svarbiausią – Dievą! Gal turi minčių kaip mūsų bendruomenė dar labiau galėtų tapti tikėjimo ir meilės bendruomene. Gal turi pasiūlymų kaip tikėjimas, kuriuo pats gyveni, dar labiau galėtų pasiekti visus žmones. Visais atvejais – rašyk, sakyk ir drąsiai siūlyk!

     Būk pasveikintas Broli ir Sese!