Dvasininkai

KLEBONAS

Kun. relig. m. mgr. Kęstutis BALČIŪNAS

 

 


 

KITI PARAPIJOS DVASININKAI

Kun. Sigitas ŽILYS

Gimęs 1967 02 09 Grabių k., Klaipėdos r.
Diakonu įšventintas – 1998 05 24 Šv. Apolinaro ad Thermes Neronianas-Alexandrinas Bazilikoje Romoje
Kunigu įšventintas – 1998 07 19 Gargždų Šv. Mykolo Arkangelo bažnyčioje

Studijos:

 • 1974-1985: Palangos II vid. m-kla;
 • 1985-1990: Vilniaus Pedagoninis Universitetas, Rusų kalbos ir literatūros fakultetas
 • 1992-1994: Telšių Kunigų Seminarija (filosofijos studijos)
 • 1994-1998: Popiežiškasis Šv. Kryžiaus Universitetas Romoje (teologijos bakalauro studijos)
 • 1998-2002: Amerikos Katalikų Universitetas Vašingtone JAV (teologijos licenziato studijos)

Pastoracinis darbas:

 • 2002 – 2003: Aptarnavo Ryškėnų parapiją, Telšių r.;
 • 2005-2010: Palangos parapijos rezidentas ir Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko parapijos pamokslininkas ir nuodėmklausys
 • Nuo 2010: Palangos parapijos vikaras

Kitos pareigos:

 • 2002-2003: Telšių Kunigų Seminarijos dvasios tėvas
 • 2002-2005: Telšių Kunigų Seminarijos dėstytojas
 • 2003-2005: Telšių Vyskupijos Licėjaus direktorius
 • Nuo 2010: Palangos dekanato jaunimo dvasios tėvas

Parapijoje:

Alfa kurso kuratorius, parapijinės katechezės organizavimas; paskaitos šeimos centre; dvasinis vadovavimas įvairioms maldų grupėms; santuokos sakramento teikimas; senelių namų kapelionas.

 

Kun. Virginijus BUTA

Gimęs 1979 05 25 Sedoje, Mažeikių r.
Diakonu įšventintas – 2002 12 22 Telšių Katedroje
Kunigu įšventintas – 2004 08 01 Telšių Katedroje

Studijos:

 • 1986-1997: Sedos vid. m-kla (1-12 kl.);
 • 1997-2003: Telšių Kunigų Seminarija (religijos magistro studijos).

Pastoracinis darbas:

 • 2002-2003: Telšių apskrities ligoninės kapelionas;
 • 2003: Klaipėdos Kristaus Karaliaus parapijos diakonas;
 • 2003-2004: Klaipėdos Taikos Karalienės parapijos diakonas;
 • 2004-2006: Gargždų Šv. Arkangelo Mykolo parapijos vikaras;
 • 2006-2009: Šateikių Šv. Evangelisto Morkaus parapijos administratorius;
 • 2009-2010: Telšių Katedros vikaras;
 • Nuo 2010: Palangos parapijos vikaras.

Kitos pareigos:

 • 2009-2011: Telšių Vyskupijos Tribunolo notaras.

Parapijoje:

Parapijos archyvas ir raštvedyba; sužadėtinių registracija ir dokumentacijos tvarkymas; Marijos Legiono dvasios tėvas; Ligoninės kapelionas; aptarnauja Rūdaičių koplyčią.

 

Kan. Antanas STRIUKIS

Gimęs 1932 09 22 Vabalninko parapija, Lamantų k., Panevėžio r.
Diakonu ir kunigu pašventintas: 1959 03 25 Kauno Katedroje

Studijos:

 • 1941-1944: Lebeniškių (Biržų r.) pradinė m-kla;
 • 1944-1952: Vabalninko Balio Sruogos vid. m-kla;
 • 1952-1959: Kauno Tardiecezinė Kunigų Seminarija (1954-1956 tarnavo kariuomenėje).

Pastoracinis darbas:

 • 1959-1963: Palangos parapijos vikaras;
 • 1963-1965: Žemalės, Mažeikių r. vikaras;
 • 1965-1967: Klykolių klebonas;
 • 1967-1970: Laižuvos klebonas;
 • 1970-1980: Viekšnių klebonas;
 • 1980-1982: Telšių Švč. M. Marijos (Mažosios bažnytėlės) klebonas;
 • 1982-1994: Akmenės parapijos klebonas;
 • 1994-2004: Kartenos parapijos klebonas;
 • Nuo 2005: Palangos parapijos rezidentas.

Kitos pareigos:

 • 1980-1982: Telšių dekanato dekanas;
 • 1982-1994: Mažeikių dekanato vicedekanas;
 • 1994-2005: Palangos dekanato dekanas;
 • Nuo 2000: Telšių Vyskupijos Katedros Kapitulos garbės kanauninkas.

Parapijoje:

Išpažinčių klausymas; Mišių aukojimas; Ligonių lankymas.

 

Kun. lic. Romas STARKUTIS

Gimė 1982 05 12 Ventoje, Akmenės r.
Diakonu įšventintas: 2006 06 01 Telšių Katedroje
Kunigu įšventintas: 2007 06 03 Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje.

Studijos:

 • 1988-1997: Ventos vid. m-kla;
 • 1997-2000: Telšių Vyskupijos Licėjus (10-12 kl.);
 • 2000-2006: Telšių Kunigų Seminarija (religijos magistro studijos);
 • 2008-2011: Šv. Pijaus X kanonų teisės institutas Venecijoje (licenziato studijos).

Pastoracinis darbas:

 • 2006-2007: Diakono tarnystė Palangos parapijoje;
 • 2007-2008: Tauragės parapijos vikaras;
 • 2008-2011: Budoia, Santa Lucia (Pordedone vyskupija, Italija) pastoracinis bendradarbis;
 • Nuo 2011: Palangos parapijos rezidentas.

Kitos pareigos:

 • Nuo 2011: Telšių Vyskupijos Tribunolo notaras.

Parapijoje:

Išpažinčių klausymas; Mišių aukojimas; pamokslų sakymas; ligonių lankymas; aptarnauja Vydmantų koplyčią.

 

Kun. Kęstutis TIMOFEJEVAS

Gimė 1979 08 13 Sedoje.
Diakonu įšventintas: 2002 12 22 Telšių Katedroje
Kunigu išventintas: 2004 08 01 Telšių Katedroje.

Studijos:

 • 1985-1994: Sedos vid. m-kla (1-9 kl.)
 • 1994-1997: Telšių Vyskupijos Licėjus (10-12 kl.)
 • 1997-2003: Telšių Kunigų Seminarija (religijos magistro studijos)

Pastoracinis darbas:

 • 2003-2004: diakono tarnystė Gargždų Šv. Arkangelo Mykolo parapijoje;
 • 2004-2005: Tauragės parapijos vikaras
 • 2005-2006: Palangos parapijos vikaras
 • Nuo 2006: Palangos parapijos rezidentas

Parapijoje:

Išpažinčių klausymas, Šv. Mišių aukojimas.

 Spausdinti Spausdinti