Choras

Palangos bažnyčios choras 
   Bažnyčios liturginiai šventimai yra palydimi psalmių, himnų, šlovinimo giesmių giedojimu, kuriuo pirmiausia teikiama garbė Viešpačiui ir padedama besimeldžiančiųjų širdims susikaupti maldai.  Nuo pat pirmųjų amžių daugelyje tikinčiųjų bendruomenių yra gražus įprotis giedoti bendrai, visai tikinčiųjų bendruomenei.  Tačiau ne visi tikintieji žino giesmių žodžius, todėl bažnyčioje yra chorai, kurie vadovaujant vargonininkams gieda pamaldų metu. Visus, besimeldžiančius mūsų bažnyčioje, kviečiame drąsiai jungtis į bendruomeninį giedojimą apeigų metu, o visus mylinčius chorinį giedojimą, turinčius Dievo duotą talentą ar norinčius savo giesme prisidėti prie Viešpaties šlovinimo, kviečiame jungtis į bažnytinius chorus. 

©Vitalijaus Janušonio nuotraukos

Pagrindinis choras 
   Palangos parapija turi nuostabų suaugusiųjų chorą, kuris apjungia ir vienija įvairaus amžiaus ir įvairių profesijų žmones, mylinčius sakraliąją muziką ir chorinį giedojimą. Per daugelį gyvavimo metų parapijos choras išaugo į gražų bendraminčių būrį, kuris kartu sekmadieniais meldžiasi, švenčia asmenines šventes, pagerbia choro senjorus, anksčiau savo balsais, šlovinusius Viešpatį. Mūsų parapijos choras dėl išskirtinio ir darnaus giedojimo bei vargonininko profesionalumo yra kviečiamas giedoti svarbiausiuose Vyskupijos maldos susibūrimuose (Kryžiaus Kalno atlaidai, Žemaičių Kalvarija, Žemaitijos Krikšto Jubiliejaus pagrindinės iškilmės).
Pagrindinis choras gieda sekmadieniais 12.00 val. Šv. Mišiose. 

Votyvos Šv. Mišių choras 
   Daugiausia šiame chore gieda jauni žmonės, tačiau jis nėra vadinamas jaunimo choru, nes jame laukiamas kiekvienas, kuriam patinka Dievą šlovinti giesme arba sugebantį, giesmei pritarti muzikos instrumentu. Tėveliai raginami atvesti savo vaikus, kad jie ir melstųsi, ir giedotų dalyvaudami Šv. Mišiose. Votyvos choras gieda sekmadieniais 10.00 val. Šv. Mišiose.
„Kas gieda, tas dvigubai meldžiasi“ – nuostabu kai randame laiko, galimybių ir noro, Dievo duotu talentu šlovinti Jį ir padėti melstis kitiems, tikėjimo broliams ir seserims. Taigi visų Jūsų laukiame!

   Norintys jungtis į chorinį giedojimą, kviečiami kreiptis į parapijos raštinę arba tiesiog susisiekti su vargonininku, ateidami prie vargonų prieš Šv. Mišias ar pasiskambindami – Edmundas Jucevičius: 8 (688) 74753.