Caritas

Caritas_webApie Caritas organizacija
    Caritas – tai tarptautinė katalikiška organizacija, visame pasaulyje vykdanti humanitarinę veiklą ir padedanti vargstantiems, nepriklausomai nuo jų rasės, religijos, lyties ir tautybės. Caritas savo veikloje remiasi Katalikų bažnyčios socialiniu mokymu, akcentuojančiu žmogaus orumą.
  Lietuvos Caritas – tai savanoriškas pagalbos artimui sambūris, kurio profesionalius koordinatorius remia ir išlaiko Bažnyčia. Organizacijos narių daugumą (95 proc.) sudaro savanoriai. Pagrindinė Lietuvos Caritas veikla – teikti socialines paslaugas.

Vizija
    Lietuvos Caritas – tai organizuota geros valios žmonių, motyvuotų Katalikų Bažnyčios socialiniu mokymu ir humanistinėmis nuostatomis, veikla, kuria siekiama mažinti skurdą, socialinę atskirtį ir pažeidžiamiausiems visuomenės sluoksniams tarnauti Kristaus dvasia.

Misija
   Lietuvos Caritas vienija savanorius ir profesionalius koordinatorius socialinei veiklai plėtoti, pripažįsta asmens orumo, tolerancijos, veiklios artimo meilės vertybes bei vadovaujasi solidarumo, subsidiarumo ir teisingumo principais.
   Lietuvos Caritas, siekdamas įtvirtinti socialinį teisingumą visuomenėje, bendradarbiauja su valstybės, socialinės rūpybos ir NVO struktūromis, tarptautiniu Caritas tinklu, ES ir kitų šalių socialinės veiklos fondais.

Veiklos principai
   Savo praktinėje veikloje Lietuvos Caritas vadovaujasi solidarumo, subsidiarumo ir teisingumo principais. Lietuvos Caritas veiklai būdinga:

  • Pagarba žmogaus orumui ir nesmerkiantis požiūris. Caritas teikia pagalbą visiems, kam jos reikia, nepriklausomai nuo religijos, rasės, lyties, amžiaus ar tautybės.
  • Veikla grįsta savanoriško darbo principais. Savanorystė – tai Caritas koncepcijos ir veiklos branduolys, vertinamas ir remiamas visais lygiais.

   Atsižvelgdamas į Lietuvos žmonių socialinius poreikius, Lietuvos Caritas ruošia ir įgyvendina naujas programas, apimančias kelias ar visas vyskupijas. Tokiomis programomis siekiama ištirti skausmingiausias skurdo bei atskirties problemas, pasiūlyti visuomenei praktinius šių problemų sprendimo modelius.
   Caritas neįsivaizduojama ir be kasdieninės pagalbos skurstantiems, badaujantiems. Lietuvos Caritas kasdien maitina vaikus, benamius, kitus socialiai remtinus žmones. Organizacijos atstovai padeda į skurdą patekusioms šeimoms, slaugo ligonius, dirba su moterimis, tapusiomis prostitucijos aukomis, gatvės vaikais, lanko kalinius ir padeda „prigyti laisvėje“ grįžusiems iš kalėjimų, globoja senelius ir neįgaliuosius.
   Lietuvos Caritas darbuotojai, savanoriai gerai žino Lietuvos situaciją, turi patirties ir įgūdžių suteikti žmonėms ne vienkartinę užuojautą ir labdarą, bet realią pagalbą; padėti visuomenės „atstumtajam“ atsitiesti, susigrąžinti žmogiškąjį orumą ir žmogaus vardo vertą gyvenimą. Lova nakvynės namuose, pagalba ieškant darbo, galų gale dėmesys ir žmogiška šiluma – siekiame, kad šie elementarūs dalykai taptų pagrindu, į kurį atsirėmus galima pradėti normalų gyvenimą. Savarankišką gyvenimą, be materialinės kitų paramos. 

Palangos parapijos Caritas
   Palangos parapijos Caritas vienija skirtingo amžiaus ir skirtingų profesijų žmones, kurie dovanodami save, nuolat įsipareigoja rūpintis visais, kuriems reikia pagalbos ir paramos. Parapijos Carito savanoriai renka ir dalija žmonių dovanotus rūbus, buitinę techniką, mokyklinius reikmenis ir žaislus. Padeda ir tarpininkauja ieškant pagalbos įvairiose rėmimo, socialinių paslaugų, globos, medicinos ir kt. organizacijose. Advento metu Carito savanoriai platina adventines žvakeles „gerumas mus vienija“, prieš Didžiojo Ketvirtadienio Šv. Mišias renka maisto produktus, kurie Šv. Velykų šventėms išdalijami labiausiai stokojantiems, lanko ir globoja vienišus bei negalinčius savimi pasirūpinti senelius ir ligonius, organizuoja Kūčių vakarienę vienišiems parapijos žmonėms, kad jie neliktų šventinį vakarą vieni ir jaustųsi bendruomenės dalimi.
  Šalia materialinių dalykų, pati svarbiausia Caritas organizacijai auka – Jūsų laikas ir širdies gerumas. Be žmonių galinčių dovanoti save, nebus kam aplankyti, globoti ir pasirūpinti pačiais vargingiausias mūsų parapijos žmonėmis.
   Tad visus norinčius pažinti Caritas organizaciją, visus galinčius ir norinčius jungtis į Caritas veiklą ar turinčius galimybę ją paremti, kviečiame ateiti į parapijos raštinę arba susisiekti su parapijos Caritas vadove Elena Metrikiene: tel. 8 672 94 348.