Mielieji parapijiečiai ir mūsų miesto svečiai,

Jau antras Velykas pasitinkame jausdami karo Ukrainoje baisumus ir jo pasekmes ekonomikoje. Todėl nepaliaukime melsti taikos Ukrainai ir pasauliui.

Tačiau baimės neturėtų užgožti mūsų velykinio džiaugsmo. Prisiminkime Bažnyčia nepaliaudama skelbia: „Kristus prisikėlė, mirtis jam nebeturi galios!”

Įsivaizduokime, kaip apsidžiaugtume sužinoję, kad mums artimas žmogus atsigavo po klinikinės mirties ir dar galės kurį laiką pagyventi. Tačiau toks laikinas džiaugsmas praeina. Jėzus perėjo per mirtį ir yra Dievo šlovėje. Jo žmogystė yra visiškai Dievo šlovės perkeista. Tai – mūsų svajonių išsipildymas. Jei jis būtų mums tolimas ir nepasiekiamas, mūsų džiaugsmas nebūtų pilnutinis.

Tačiau Jėzaus atsimainymas ir žengimas pas Tėvą reiškia, kad jis tapo pasiekiamas kiekvienam iš mūsų. Mūsų džiaugsmas dar didesnis dėl to, kad Kristus prisikėlė iš numirusiųjų kaip užmigusiųjų pirmgimis. Jis pirmasis įžengė į Dievo šlovę. Mes tikimės, jog įkandin nueisime ir mes.

 Kristaus Prisikėlimo šventės proga noriu padėkoti visiems, kurie rūpinasi, kad mūsų kasdienybė ir šventės būtų džiugios.

Laiminu savo malda miesto vadovus, naujai išrinktą miesto tarybą, policiją, medikus, mokytojus, ugniagesius ir įvairias bendruomenes, kurios nuoširdžiai tarnauja visiems miestiečiams ir atvykstantiems į Palangą pailsėti.

Taip pat noriu paminėti parapijos maldos grupes, organizacijas, ypač tas, kurios padėjo vargstantiems nuo nepritekliaus šiuo išbandymų laiku.  

Visus jus noriu pasveikinti su Viešpaties Prisikėlimo švente ir palinkėti, kad ateitis būtų taiki, pripildyta gyvybės ir gerovės kiekvieniems namams.

Teaidi širdyse giesmės žodžiai: „Kristus kėlės, mirtis krito. Aleliuja!“