Nuo gegužės 19 d. prasideda devyndienis prieš Sekmines (gegužės 28 d.) į Šventąją Dvasią. Kiekvieną dieną per Mišias melsime Šventosios Dvasios dovanų gausos sau ir visam pasauliui. To paties melskime ir asmenine malda.