Nuo gegužės 10 d. prasideda devyndienis prieš Sekmines (gegužės 19 d.) į Šventąją Dvasią. Kiekvieną dieną per Mišias melsime Šventosios Dvasios dovanų gausos sau ir visam pasauliui. To paties melskime ir asmenine malda.