2023 m. spalio 14-21 dienomis organizuojama piligriminė-pažintinė kelionė į Medžiugorję su br. Tomu. Norinčius vykti prašome kreiptis į zakristijoną Alfredą ir savanorę Birutę 860662973.