Sausio 18 – 25 dienomis tikinčiuosius kviečiame dalyvauti ar asmeninėje maldoje jungtis į aštuondienį už visų krikščionių vienybę. Bažnyčioje šia intencija melsimės vakaro Šv. Mišių metu.