Gegužės mėn. Švč. M. Marijos litaniją bažnyčioje giedosime:

– šiokiadieniais po vakaro Šv. Mišių;

– sekmadieniais po sumos Šv. Mišių.

Tikintieji raginami bažnyčioje ar namuose, giedoti ar skaityti Švč. M. Marijos litaniją prašant Marijos globos ir užtarimo sau, savo artimiesiems ir visai žmonijai.