IV Gavėnios sekmadienį mūsų parapijoje vyks rekolekcijos, kurias ves kunigas, teol. lic. Rolandas Karpavičius, Klaipėdos Šv. Kazimiero parapijos klebonas, Klaipėdos dekanas. Jis pamokslaus 10 ir 12 val Šv. Mišiose.