Kiekvieną rytą – prieš ryto Šv. Mišias (7.30 val.) bažnyčioje apmąstomos Kryžiaus Kelio stotys.
Ketvirtadieniais – prieš vakaro šv. Mišias vyksta Švč. Sakramento adoracija.
Penktadieniais – prieš vakaro Šv. Mišias (17.30 val.) bažnyčioje apmąstomos Kryžiaus Kelio stotys.
Šeštadieniais – 9 val. Parapijos namuose giedami Žemaičių Kalvarijos kalnai.
Sekmadieniais – prieš ir per Sumos Šv. Mišias (12. 00 val.) yra giedami „Graudūs verksmai“, kuriais apmąstome Jėzaus kančią. Po Sumos