Kvietimas į Didžiuosius Žemaičių Kalvarijos atlaidus liepos 1-12 dienomis .