Categories: Skelbimai

Verbų sekmadienis (04.09)

Visų Šv. Mišių metu šventinsime tikinčiųjų atsineštas Verbas. Visus kviečiame dalyvauti iškilmingoje Verbų procesijoje. Renkamės 9.45 val. į aikštę prie Kurchauzo. Perskaitysime Evangeliją, pašventinsime Verbas ir šlovindami Viešpatį įžengsime į mūsų bažnyčią. Verbų sekmadienio rinkliava skiriama Telšių Kunigų Seminarijos išlaikymui.  

Skaityti daugiau...
Categories: Naujienos ir įvykiai

Palangos parapijos piligriminė kelionė

Kovo 25 dieną, Švč. M. Marijai Apreiškimo iškilmės dieną, Palangos parapijos tikintieji išsiruošė į piligriminę kelionę. Dviem autobusais, virš šimto tikinčiųjų, aplankė įvairias Lietuvos šventoves. Tas nesulaikomas žmogaus veržimasis į priekį ir į ateitį. Kaip svarbu, kad keliaudami visada turėtume ne tik galutinį tikslą prieš akis, bet ir aiškius ir neklaidinančius orientyrus. Keliavimas nesiremiant orientyrais […]

Skaityti daugiau...
Categories: Vyskupai

Vyskupo J. Borutos ganytojinis laiškas 2017 m. Gavėnios proga

Mieli Broliai Seserys Kristuje, Telšių vyskupijos tikintieji, Jėzų Kristų, Jo Bažnyčią ir kunigus mylintieji! Pradedame Gavėnios, t.y. apmąstymų, susikaupimo, atgailos ir pasitaisymo laiką. Šiuo Gavėnios laiku noriu Jus pakviesti apmąstyti savo santykį su Jūsų parapijose tarnaujančiais kunigais ir parapijine bendruomene, t.y., kiekvienu arti Jūsų esančiu tikinčiu žmogumi. Moderniųjų laikų pasaulyje, ypač tarp jaunų žmonių, dažnai […]

Skaityti daugiau...