Categories: Skelbimai

Visų šventųjų ir vėlinių (maldų už mirusiuosius dienų) pamaldų tvarka

Lapkričio 1 dieną – visų šventųjų iškilmė. Šv. Mišios aukojamos: 8.00; 10.00 ir 12.00 val. Lapkričio 1 dieną – Vėlinių procesija. Mūsų miesto kapinėse eisime gedulinę procesiją melsdamiesi už mūsų mirusiuosius. Po procesijos, tikintiesiems paprašius, kunigai pašventins naujai pastatytus paminklus.  Procesijos prasidės: 15.00 val. – prie kapinių koplyčios (senosios kapinės); 15.00 val. – prie kolumbariumo […]

Skaityti daugiau...
Categories: Skelbimai

Vaikų Tėveliams, Tikybos Mokytojams bei visiems, kurie nori ruoštis Įkrikščioninimo (I Komunijos ir Sutvirtinimo) Sakramentams

Apie parapijinės katechezės svarbą ir esminius skirtumus nuo tikybos pamokų mokykloje, jau ne kartą teko kalbėti asmeninių susitikimų metu.  Tad šiemet, kviesdamas registruotis 2016/2017 metų parapijinei katechezei, visiems APSISPRENDUSIEMS IR NORINTIEMS skirti laiko tikėjimo pažinimui, trumpai priminsiu kai kuriuos dalykus. KATECHEZĖS ESMĖ: Sekmadienio Šv. Mišių lankymas. Šv. Mišių lankymas yra ir pareiga, ir kvietimas kiekvienam […]

Skaityti daugiau...
Categories: Naujienos ir įvykiai

Rožinio malda prie Liurdo (10.01)

Rožančiaus malda yra lobis, kurį turėtume atrasti iš naujo. Jauni ir pagyvenę. Melstis asmeniškai ar bendruomenėse ir šeimose. Taip trūksta laiko stabtelėti ir pažvelgti į savo gyvenimus. O ir pažiūrėjus į juos ne visada optimistinės ateities viltys būna. Dievas yra Esantysis istorijoje. Norime to ar ne, Jo Karalystė atėjo ir Jo Sūnaus Atpirkimas įvyko. Dievas […]

Skaityti daugiau...