Categories: Naujienos ir įvykiai

Seserys Benediktinės

Pašvęstojo gyvenimo metais esame kviečiami iš arčiau susipažinti su įvairiomis vienuolinio gyvenimo formomis ir bendruomenėmis. Liepos 16 – 19 dienomis mūsų parapijoje svečiavosi seserys benediktinės – s. Gabrielė, s. Emanuelė ir s. Elija. Seserys nuo ketvirtadienio Švč. Sakramento adoracijos iki sekmadienio mūsų bažnyčioje vadovavo rožinio ir brevijoriaus (Dievo Tautos Liturginėms Valandoms) maldai, pasidalino meditacijomis  ir […]

Skaityti daugiau...
Categories: Vyskupai

Kauno arkivyskupo metropolito Liongino VIRBALO homilija ingreso iškilmėse arkikatedroje bazilikoje (2015 07 11)

Jūsų Eminencija, Jūsų Ekscelencija Apaštališkasis Nuncijau, garbingieji Vyskupai, seseriškų Bažnyčių Ganytojai, mielieji kunigai, vienuolės ir vienuoliai, Jūsų Ekscelencija Prezidente, civilinės valdžios atstovai, brangūs broliai ir seserys Kristuje. Dievas nuolat rūpinasi savo žmonėmis, Jis pats gano savo Bažnyčią, saugo ir veda ją per laikų kaitą, pašaukdamas laikinus ganytojus ir jiems patikėdamas savo meilės rūpestį. Popiežiaus Pranciškaus […]

Skaityti daugiau...