Categories: Naujienos ir įvykiai

II Velykų – Atvelykio sekmadienis

    II Velykų sekmadienis buvo dosnus svarbiais įvykiais tiek Palangos parapijos, tiek viso pasaulio tikintiesiems.      Kartu su visa Bažnyčia džiaugiamės dviem paskelbtais šventaisiais – Jonu XXIII ir Jonu Pauliumi II.      Jonas XXIII, kaip sakė Popiežius Pranciškus Šv. Petro aikštėje Romoje, ypatingai leidęs savo gyvenime veikti Šv. Dvasiai ir Jos vedimui. […]

Skaityti daugiau...
Categories: Įvairūs

Su Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimo švente!

Švęsdami Šv. Velykas mes švenčiame Jėzaus Kristaus prisikėlimo įvykį. Kažin ar įmanoma patirti autentišką velykinį džiaugsmą, viltį ir šventę be Jėzaus Kristaus. Todėl tikinčio žmogaus velykinio džiaugsmo šaltinis ir centras yra Jėzus Kristus. Už mus kentėjęs, miręs ir prisikėlęs. Kaip apaštalas Paulius sako: „Jei Kristus neprisikėlė, tai tuščias mano tikėjimas ir viltis“. Sveikinant švenčių proga, […]

Skaityti daugiau...
Categories: Įvairūs

Didžioji savaitė

Verbų sekmadienį prasideda Didžioji savaitė. Pačios svarbiausios šios savaitės dienos – Didysis tridienis: ketvirtadienis, penktadienis ir Velyknaktis: naktis iš šeštadienio į sekmadienį. Kodėl ši savaitė vadinama Didžiąja? Todėl, kad per ją paminimi didieji mūsų tikėjimo slėpiniai. Kaip šv. Paulius sakė: „Jei Kristus neprisikėlė, tai tuščias mano tikėjimas ir viltis“. Didysis ketvirtadienis Ketvirtadienį visuomet būna tarsi […]

Skaityti daugiau...
Categories: Pranešimai

2% gyventojų pajamų mokesčio paramai

Brangieji, artėja metas kai baigsis galimybė paskirti 2% gyventojų pajamų mokesčio dalį paramai. Suprantame, kad daugelis vaikus auginančių tėvelių pajamų mokesčio dalį perveda vaikų darželiams ar mokykloms. Dar kiti, nori savo nuskaičiuojamu mokesčiu paremti kurią nors labdaringą organizaciją.Kaip žinote, 2 % pajamų mokesčio sumos, galima pervesti Jūsų pasirinktai ir palaikomai organizacijos veiklai paremti iki gegužės […]

Skaityti daugiau...
Categories: Naujienos ir įvykiai

Saugaus eismo diena (04.06)

 Palaimintasis Jonas Paulius II sakė: „Žmogus yra Bažnyčios kelias“.    Skelbdama Evangeliją ir Jėzų Kristų, Bažnyčia skelbia ir begalinį žmogaus orumą ir garbingumą.  Todėl Bažnyčia su džiaugsmu bendradarbiauja visose iniciatyvose, skatinančiose pagarbą žmogui ir jo gyvybei.    V-ąjį gavėnios sekmadienį, kai Evangelija kalba apie Jėzų kaip Gyvenimo Viešpatį, taip pat minima ir saugaus eismo diena. […]

Skaityti daugiau...
Categories: Naujienos ir įvykiai

III-oji rekolekcijų diena

  Šiandien Evangelija mums kalba apie Lozoriaus prikėlimą iš mirusiųjų.  Geroji žinia pristato Jėzų kaip gyvenimo ir amžinybės Viešpatį. Dažnai sukoncentruojamas dėmesys į Jėzų kaip į paguodą ir ramybę, pasitinkančią žmogų amžinybėje, po mirties. Tačiau Jėzus yra ne tik amžinybės, bet ir gyvenimo, dabartinio gyvenimo Viešpats.    Lozoriaus prikėlimo iš mirusiųjų istorija brangi kiekvienam, kuris […]

Skaityti daugiau...
Categories: Naujienos ir įvykiai

II-oji rekolekcijų diena

Keletas minčių iš antrosios susikaupimo savaitgalio – rekolekcijų dienos.    Susitikimo bažnyčioje metu, turėjome galimybę dar kartą pamąstyti apie Kristaus Prisikėlimo įvykio svarbą tikinčiojo žmogaus gyvenime.  Bažnyčios, liturgijos ir mūsų visų tikėjimo centras – Šv. Velykos.  Viskas gimsta iš Velykų – iš Jėzaus kančios, mirties, ir svarbiausia, iš prisikėlimo įvykio.  Prisikėlimo šventimo centre krikšto liturgija, […]

Skaityti daugiau...
Puslapis 1 iš 2