Categories: Naujienos ir įvykiai

Šv. Šeimos diena 2013

   Kalėdų laikotarpis ypatingas…  Ypatingas savo prasme ir laukimu… Pagaliau galime stabtelti ir susimąstyti – kuo gyvename, kaip ir kam gyvename… Kiek kitaip, gal kiek nuoširdžiau pažvelgti į šalia esantį,  kuris, kaip didžiulė Dievo dovana,  įprasmina mūsų gyvenimus, suteikdamas pilnatvę ir ramybę…     Šis laikotarpis išties paslaptingas ir stebuklingas, nes tai dovanojimo laikas… Mes tarsi […]

Skaityti daugiau...
Categories: Įvairūs

Adventas 2013…

   Vaikštinėjant po nurimusią ir vakaru apgaubtą Palangą, pagrindine mūsų miesto gatve, viena šalia kitos besišnekučiuodamos, mane aplenkia dviratininkės.  Nutolus jų balsams, pasigirsta paukščio „giesmė“.  Kvepia rudeniu…  Gamta gyvena kažkokiu kitokiu ritmu nei mūsų kuriamas pasaulis.  Kažkokia nesuvokiama prieštara, tokia mums visiems neįprasta.  Radijo bangomis transliuojamos dainos apie šaltą žiemą, apie kelionę namo, sniegu padengtais […]

Skaityti daugiau...
Categories: Naujienos ir įvykiai

Palangos dekanato vizitacija

   „Jėzui, kuriam neatsirado vietos žmonių užeigoje, gimė Betliejaus tvartelyje, kaip pats vargingiausias, kaip pats mažiausias ir silpniausias iš visų žmonių. Būtent šitokių būdu atėjęs į šį pasaulį, Jis davė mums artumo, susitapatinimo ir solidarumo pavyzdį su visais, mūsų aplinkoje esančiais, pačiais mažiausias ir vargingiausias žmonėmis“ – šitokiais žodžiais J.E. Vyskupas, pradėdamas Šv. Mišių auką, […]

Skaityti daugiau...
Categories: Vatikanas

Šventasis Sostas

Šventasis Sostas Benediktas XVI Apaštališkasis laiškas motu proprio forma Intima Ecclesiae natura  apie meilės tarnystę  Įžanga    „Giliausia Bažnyčios prigimtis reiškiasi trejopa užduotimi: Dievo žodžio skelbimu (kerygma-martyria), sakramentų  šventimu (leiturgia), gailestingosios meilės tarnyba (diakonia). Šios užduotys viena kitą sąlygoja ir negali būti viena nuo kitos atskirtos“ (Enciklika Deus caritas est, 25). Meilės tarnystė taip pat […]

Skaityti daugiau...
Categories: Naujienos ir įvykiai

Palangos reabilitacinėje ligoninėje (12.01)

   „Jums esu Vyskupas, su Jumis – Krikščionis“ – Šv. Augustino žodžiais pasveikino ir nuostabiai jautriai susivienijo su ligoniais, Jo Eminencija Kardinolas Audrys Juozas Bačkis, pradėdamas Šv. Mišių auką Palangos reabilitacinėje ligoninėje, kurioje ir Jo Eminencija šiuo metu gydosi.  I Advento sekmadienį gausiai susirinkę Palangos reabilitacinės ligoninės pacientai galėjo atlikti išpažintį ir dalyvauti Jo Eminencijos […]

Skaityti daugiau...