Categories: Įvairūs

Apie pastoracinę tarybą

Kristaus įsteigtoji Bažnyčia yra įpareigota skelbti Gerąją Naujieną visam pasauliui. Bažnyčia – tai ne tik popiežius, vyskupai ir kunigai, bet ir visi pakrikštytieji, gyvenantys tikėjimo ir meilės vienybėje su savo ganytojais. Pirmieji krikščionys gerai suprato savo pareigą liudyti Kristų ir stengėsi kuo galėdami padėti apaštalams vykdyti šią pasiuntinybę.     II Vatikano santarybos priimtame dekrete apie […]

Skaityti daugiau...
Categories: Vyskupai

Šeima – tikėjimo vartai

2013 m. gruodžio 1 d., pirmasis Advento sekmadienis Lietuvos vyskupų laiškas, skirtas prasidedantiems Šeimos metams Šeima – tikėjimo vartai    Brangieji, pradėdami naujus liturginius metus esame vėl kviečiami leistis į tikėjimo kelionę. Kas yra tikėjimas? Tai – kiekvieno iš mūsų atsakas į Dievo troškimą susitikti su žmogumi. Tikėjimo metais popiežius Pranciškus mus ragino naujai atrasti […]

Skaityti daugiau...
Categories: Naujienos ir įvykiai

Žemaitijos sūnau, ilsėkis ramybėje aukštaičių žemėje…

Vitalius Bernardas LITVAITIS, 2013 11 25 Pro memoria  žuvusiam kariui    2012 m. spalio 2 d. „Palangos tilte“ buvo paskelbta publikacija „Jonas Piktuižis pasiaukojęs Tėvynės laisvei“. Straipsnyje aprašytas kario savanorio gyvenimas, jo karinė karjera bei žūties aplinkybės. Primenu, kad jaunesnysis puskarininkis J. Piktuižis žuvo kovoje už Lietuvos nepriklausomybę su maištininko Liuciano Želigovskio kariauna, būdamas dar […]

Skaityti daugiau...
Categories: Vatikanas

Baigiant Tikejimo metus

Šį sekmadienį, Kristaus Karaliaus iškilme baigiame liturginius metus, taip pat baigiasi ir Popiežiaus Benedikto paskelbtieji Tikėjimo metai. Tikėjimo metais mes bandėme asmeniškai ir kartu atnaujinti Krikšto malonę esančią mūsų sielose. Tikime, kad šie Tikėjimo metai bus ne pabaiga, o mūsų visų naujos dvasinės ir tikėjimo kelionės pradžia – per Kristų, su Kristumi ir Kristuje. Baigiant […]

Skaityti daugiau...
Categories: Naujienos ir įvykiai

Dėl parapijiečių informavimo

   Paskutiniu metu vis dažiau pasitaiko grėsmė, ypač vyresnio amžiaus žmonėms nukentėti nuo telefoninių sukčių.    Lietuvos policija nuolat visais įmanomais būdais įspėja šalies gyventojus, kad jie nebūtų patiklūs ir saugotųsi sukčių, deja, vis dar atsiranda žmonių, kurie būdami per daug patiklūs praranda nemažas pinigų sumas. Nusikaltėlių aukomis dažniausiai tampa senyvo amžiaus asmenys, kurie dėl […]

Skaityti daugiau...